2007-09-09

Sluta skrika!

Nu vill folkpartiet satsa på skolan. Man vill förbättra kunskaperna läsning, skrivning och räkning. Det är ju positivt. Själv har jag en son som nu har fått en permantent hörselnedsättning på ena örat. Läkaren har ordinerat användning av hörselproppar i skolans matsal för att förhindra att skadan förvärras.

Jag tror att både skola och dagis kunde vinna mycket på att få ner ljudnivåerna. De flesta åtgärder som krävs för att det ska hända är nog dessutom alldeles gratis. Det handlar om att lära ungarna normalt socialt folkvett. Sluta skrika helt enkelt. Att ungarna får skvala fritt och försöka överträffa varandras ljudnivå gynnar inte deras utbildning eller kreativitet. Det är skadligt och det är säkert många många fler än min son som fått ett handikapp på grund av dagis och skolans slappa attityd till problemet.

Själv minns jag skolmatsalen som en tämligen tyst plats där man satt och åt. Flamsa och skrika fick man göra när man kommit ut. Aldrig inomhus. En bra regel tycker jag.

SvD

Inga kommentarer: