2007-09-18

Kränkningar och människor

Per Bauhn orerar om kränkningar i SvD idag. Han skriver följande angående Vilks teckningar:
Men vari består kränkningen? Vilks teckningar utmanar ett religiöst tabu, men hänger inte ut ­någon levande person.
Lite senare motsäger han sig själv genom att konstatera:
Religiösa kan känna sig kränkta av att andra inte tar deras tabun på allvar
Så, å ena sidan är det inte någon kränkning men å andra sidan så är det nog det ändå? Hur ska du ha det?

Per Bauhn fortsätter:
De mest lättkränkta (och våldsbenägna) sätter då ribban för de övrigas yttrandefrihet.
Snälla Per Bauhn, det är inte så att alla skräms till tystnad. Det finns de som faktiskt tycker att en publicering är onödig och inser att den kränker en massa människor som varken är våldsamma eller extrema, nämligen det stora flertalet muslimer som lever i Sverige. De förstår våran yttrandefrihet men de förstår inte varför vi måste använda den till att kränka deras tabun. Det förstår inte jag heller.

Visst ska fundamentalister vara marginaliserade, men det betyder inte att vi måste vara taskiga mot en hel folkgrupp för att lagen säger ju att vi får. Lagen blir inte urvattnad bara för att vi visar normal mänsklig hänsyn och låter bli!

Publiceringarna spelar extrema fundamentalister i händerna. De lever och frodas (läs , växer i antal) på dylika provokationer. De som drabbas är troende muslimer som hamnar i kläm. Det behöver man inte vara professor för att inse.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Borde du inte begränsa dina yttranden där du försvarar idioter inom den muslimska världen? Det är ju nämligen en kränkning mot det kulturella tabu vi har bland civiliserade länder som säger att man inte ska jävlas med yttrandefriheten?

Anders B sa...

Du missade en poäng i Per Bauhns artikel. Det är skillnad mellan att bli kränkt och att känna sig kränkt.

Sedan för ditt resonemang till konstiga logiska slutsater. Jag, och många med mig, känner mig kränkt av att religiösa personer (islamister idag och förra året var det Åke Gren) vill inskränka mina medmänniskors rätt att utnyttja de fri och rättigheter (i Jeffersons anda) som de har.

Om jag nu blir kränkt av att man kräver publiceringsförbud för Vilks teckningar, då måste jag väl ha rätt att kräva munkavel på de som kräver publiceringsförbud?

Per Bauhns (inte Brauhn som du skriver) artikel är logist korrekt och visar på den tolerans som ett liberalt samhälle kräver.

Mathias sa...

Jag kan inte heller förstå hur folk kan "känna sig kränkt" och sedan på allvar dela ut dödshot. Vartnågonstanns står det att denna "kränkning" helt plötsligt gör det försvarbart att döda?

Sedan skulle jag vilja veta om sveriges muslimer verkligen känner sig kränkta av rondellhunden.
Alla är ju inte fundamentalister.

Thomas sa...

Anders, du hävdar att "Det är skillnad mellan att bli kränkt och att känna sig kränkt". Hur menar du? Att vara kränkt är väl just en känsla. Vad är det annars? Känner jag mig inte kränkt så kan jag ju knappast vara det heller. Eller?

Jag är inte för några publiceringsförbud. Det jag tycker att Bauhn (tack för påpekandet) missar är att hela mediadrevet handlar om striden mellan extrema islamister och vår önskan att försvara yttrandefriheten. Han glömmer att det sitter en väldigt stor grupp mitt i. En grupp som missgynnas både av att de blir kränkta och att främlingsfientligheten ökar. Det är precis vad extremisterna vill. De struntar i om vi inför förbud eller inte. De vill synas, höras och värva fler medlemmar och spränga folk i luften.

Så, för att uttrycka mig kort. Vi ska absolut inte inskränka våran yttrandefrihet, men vi ska heller inte använda den för att starta ett krig som inte behöver startas bara för att några få extremister beter sig som idioter från tidig medeltid. Dialog och hänsyn är betydligt kraftigare vapen i kampen om yttrandefrihet. Med frihet kommer ansvar.

Anonym sa...

Jag tror att vi är tillbaka och året är 1930 i Tyskland. År 2007 försöker man skrämma Muslimer på samma sätt man försökte skrämma Judar. Skall det vara så? Vad säger regeringen?

Johan sa...

Hej!

Per Bauhn skriver ingenting om, och tar heller inte ställning till, hurvida publiceringen är onödig eller ej, som du vill påskina. Han skriver endast att man inte kan tillåta sig att kräva olika eftergifter pga kränkning av religösa tabun. Per Bauhn menar att dessa tabun är individuella och skadar ingen som inte är troede inom just den inriktningen. De finns en ytterst liten marginal svenskar som menar att det är rätt och riktigt att kränka andra människor pga deras religion. På samma sätt som det finns en ytterst liten marginal muslimer i Sverige som är så kränkta av dessa teckningar att de skulle ta till våld för att straffa de skyldiga i denna uppfattade kränkning.

Det man ska förhålla sig till i detta fall, och speciellt när man läser Per Bauhns artikel, är inte huruvida det är rätt eller fel, provocerande eller ej, att publicera dessa bilder, utan se istället på hans argumentation om de proportioner som dessa krav av eftergifter och klagomål på kränkning har tagit. Man kan mena vad man vill om det riktiga eller felaktiga i själva publiceringen, men som vanligt i Sverige går debatten om sakfrågan, rätten till eftergifter, förlorad pga ett brus av förklaringar och åsikter huruvida man tycker, eller inte tycker, dessa bilder är kränkande.

Det är en lysande artikel Per Bauhn har skrivit, ett enormt bra belysande av problemen. Jag anser att det var löjligt och onödigt att publicera bilder av profeten om syftet var att skapa debatt eftersom det området redan har blivit målat av Jyllands-Posten, men jag anser också att det är en självklarhet att man ska kunna publicera dessa bilder i en svensk tidning om det är relevant.

Anonym sa...

I Sverige finns det en konstprofessor som vill visa hur viktigt är det med ytrandefriheten. (..) Det visade sig efter ett tag att vissa personel kände sig kränkta av hans konst. Vissa personer hörde av sig till min vän och "bad" (....) Vissa persone valde då att hota med stridsåtgärder.

Alltihop faller på sin egen orimlighet. (..)
Min professor mådde dåligt eftersom (..)
Samtidigt blev många andra övertygade om att det där med ytrandefriheten inte var något som hon ville befatta sig med då de verkade vara en maktfullkomlig apparat som inte överhuvudtaget brydde sig om vilka konsekvenser deras "åtgärder" skulle få.

Men hur sätter vi stopp för galenskaperna då? Att visa sin politiska sympati åt ena eller andra hållet verkar ju vara det enda val man har idag. Ja, sen har vi det fria ordet förståss som möjliggör granskande journalistik och gör att jag kan skriva och publicera det här. Men det räcker inte! De personer som har ansvaret för idiotiska beslut och regler måste kunna ställas till svars. Hela maskineriet slutar fungera om de beviljas ansvarsfrihet vilket tyvärr händer allt för ofta idag.

Du och jag finansierar galenskaperna via våra skattesedlar (eller fackliga avgifter som ofta är obligatoriska). Var kan vi uttrycka vårt missnöje? Hur kan vi få till en förändring? Jag vill kunna se dessa anonyma människor i ögonen och ställa frågan HUR I HELVETE KUNDE DU GÖRA SÅ HÄR???

Upplagd av Thomas, ändrat lite av anonym

Thomas tänk lite mer än du brukar..

Anonym sa...

Den röst som saknas i den här debatten är muslimernas. Jag väntar på att de (med kraft) skall försvara andras rätt att kritisera deras religion. Just det. Det är dom som genom sin tystnad och avsaknad av ryggrad håller extermisterna om ryggen och inte vi som tillåter publicering av rondellhundar.

Jag (som icke-religiös) försvarar religiösas rätt att utöva sin religion och även kritisera min hållning. Dödshot a la medeltiden betackar jag mig dock för och det skulle jag nog vilja att alla med ryggrad att stå upp mot extremisterna gör.

För övrigt har jag inte mycket till övers för religioner som känner sig kränkta. Det finns hundratals religioner i vår värld och jag accepteras deras existensberättigande men inte deras krav på begränsningar i andra människors och kulturers rättigheter.

Thomas sa...

Hej Anonym som inte orkar skriva så mycket själv. Jag vill ställa just den frågan till de extremister som utdelar dödshot.

Jag vill också att Lars Vilks, inför öppen ridå, har en dialog med vanliga troende muslimer (inte extremister). De behöver lyssna på vad han säger och han behöver lyssna på dem. Vi andra behöver lyssna på dialogen. Min TV-licens (som egentligen är en skatt) får gärna gå åt till ett sånt program.

Lars Vilks utnyttjar en frihet. Med frihet kommer ansvar. Det är rätt att försvara våran yttrandefrihet men det är lika rätt att hävda att om man medvetet använder denna frihet till att kränka andra människor eller religioner så bör man tänka till innan man går till verket. Det gjorde nog Lars Vilks och den debatt som drogs igång är nyttig på många sätt.

Det jag vänder mig emot är man nu fortsätter på samma spår. Vi har fått ett mediedrev som försöker piska upp stämningarna mot Islam. Allt sker i yttrandefrihetens namn och detta trots att det inte finns något hot mot just den friheten. Man använder yttrandefriheten för att legitimera hets mot en religion. Det tycker jag är fel.

Dialog är rätt. Yttrandefrihet använd under anvsvar är rätt. Fortsatta publikationer av teckningar på Muhammed är kränkande. Alla SKA ha frihet att publicera men alla måste inte publicera bara för att man har rätt till det.

Johan sa...

Hej igen!

Tycker dina sista rader är bra: "Alla SKA ha frihet att publicera men alla måste inte publicera bara för att man har rätt till det." Detta är precis vad som praktiseras i Sverige, med SvD som exempel på en tidning som valde att inte publicera dessa bilder medan Nerikes Allehande valde att göra. Men när alla SKA ha frihet att publicera, betyder det inte också att alla krav på en icke publicering av liknande bilder i framtiden bör falla och raderas ut? Om alla som vill publicera teckningar av profeten gör det, borde det inte vara ok utifrån samma resonemang att alla ska få göra, liksom neka att göra? Vill gärna ha din syn på dessa frågor Thomas!

Thomas sa...

Hej Johan, alla krav på icke publicering faller redan ut. Vi har en tryckfrihetsförordning som tillåter publicering och den är inte hotad på något sätt. Jag tror inte det finns någon i riksdagen i dag som ifrågasätter den.

Lagen lägger ansvaret på den som publicerar vilket gör att var och en väljer efter eget samvete. Detta är grundläggande och otroligt viktigt.

Nu har vi en situation där en professor anser "yttrandefrihetens fiender vill göra sitt budskap mer lättsmält genom att presentera det som en vädjan om hänsyn". Han säger m.a.o. att även om du är kränkt så ska du inte vädja till publikatörens samvete. Om du gör det så är du en fiende till yttrandefriheten.

Där tycker jag att professorn gör ett grovt övertramp i sin egen sak. Publikatörens samvete är det som styr. Om jag känner mig kränkt så är det just precis så jag bör agera.

Det riktigt skrämmande är att han sedan hävdar att dessa muslimer försöker framställa sig själva som offer för att "flytta fram sina positioner". Han förvägrar dem alltså varje chans till dialog. Allt för att försvara yttrandefriheten (som inte är hotad). Det tycker jag är skrämmande!

Yttrandefriheten är otroligt viktig. Den får inte inskränkas på något sätt. Individen har rätt att publicera efter eget tycke och smak. Men det är fel att använda ordet "yttrandefrihet" som en ursäkt för att måla en hel religion i svart. Det anstår inte en demokrati!

NP sa...

Tack Thomas!
Jag är lättad och oerhört glad över att det fortfarande existerar vettiga upplysta svenskar som dig, som inte är blinda av rasism mot muslimerna. Dock är det tyvärr inte många kvar som vågar gå mot den svenska majoritetsströmmen.

Nihonshu sa...

"Goebbels was in favor of free speech for views he liked. So was Stalin. If you’re in favor of free speech, then you’re in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Otherwise, you’re not in favor of free speech." - Chomsky
.
Antingen är du för yttrandefrihet även kring sätt, tankar, teckningar och ord som du inte delar - eller så är du för någon form av censur. Svårare än så är det faktiskt inte.

Thomas sa...

Yttrandefriheten överlämnar ansvar och omdöme till den som utövar denna frihet. Så är det nu och så ska det absolut vara framöver också.

Om det nu inte var svårare än så, ja då skulle vi ju inte ha den här diskussionen.

För mig handlar inte diskussionen om yttrandefrihet. Den är ohotad och odiskutabel. Det handlar om vad man gör med den och vilket moraliskt och etiskt ansvar de som utövar denna rättighet har.

Anonym sa...

Till Thomas
Svenska är inte mitt modersmål därför skriver jag inte så mycket. En annan anledning att jag använde Dina tidigare inlägg var för att jag ville visa att du mäter olika friheter med olika mått.

Prof. Vilk ville provocera. Det är alla överens om. Får har inte det? Jag tycker att att hans sätt var väldigt sparsamt. Men: Vissa reagerar bara på s.k. provokationer mot den stackars muslimska minoriteten. Inte mot någon annan. Egentligen är det en minoritet bland minoriteten dvs. en liten del fundamentalister som terroriserar
hundra tusentals muslimer. Ja, många av oss vill inte se att huvudkriget går mellan sk. moderata muslimer och fundamentalister. Tusentals muslimer dödas varje månad. Shia dödar Sunni och tvärtom. Är dessa förluster i människoliv inte värda mycket?
Varför är nästan hela världen tyst då? Varför är ledare i det muslimska världen tysta, varför är de västerländska sk. intellektuella tysta, varför skriver inte Du om dessa brott?

Läs prof. Bauhn:s artikel en gång till. Det tillhör vår frihetssyn att kunna ironisera över andras tabu. Det är bra att ironisera och t.o.m. provocera. Det rensar luften.

Tycker du att det är förarglig att skissa en hund med ett mänskligt ansikte? Försvarar du de som känner sig kränkta? Varför höjer du inte rösten i försvar av de som dödas. Dödas i namn av Allah, Kristus eller någon annan ideologi?

Till en annan ”anonym” som jämför judeförföljelser under Nazitiden med en nästan oskyldig skiss. Du är en idiot.

Till alla de andra som försvarar islamister (alltså fundamentalister, ej normala muslimer). Försök inse att dessa människor bekämpar demokrati, våra friheter och vår människosyn. De mördar med kniv, med bomber, med kalaschnikov.
De använder inte skisspenna..

Så länge den stora muslimska majoriteten inte protesterar mot dödandet så vägrar jag de rätten att känna sig kränkta pga en konstnärlig "provokation"

Thomas sa...

Hej Anonym.
Att shiiter och sunniter slår ihjäl varandra är fruktansvärt men nyhetsrapporteringen om just det problemet är ganska massiv. Jag skriver inget om detta därför att jag inte anser att jag har något att tillföra.

Och visst får Vilks provocera och väcka debatt. Jag håller också med dig om att ett mer markant avståndstagande från våld från den muslimska majoriteten vore mycket välkommet. Samtidigt måste främlingsfientlighet bekämpas i alla sina former. Även när den döljer sig bakom så ädla syften som att försvara yttrandefriheten.