2007-09-05

En kostsam inställning

Flera professorer anklagar Leif GW Persson för att inte bedriva den forskning som någon med hans professur rimligen borde bedriva. Professor Johannes Knutsson säger till Polistidningen:
Jag tror att man helt enkelt tycker att det luktar för illa och väljer att blunda.

Jag vet ingenting om det här speciella fallet och Leif GW själv hävdar att det bara är båg, men jag tror att just inställningen, att blunda, genomsyrar i stort sett alla skattefinansierade myndigheter. "Det är inte mitt ansvar att ta reda på", "Jag får bara skit om jag rotar i det här", "Jag ställer ju bara till det för min kompis", etc. Hur många tänker, "Det här är stöld!" eller "Det här är kvalificerat bedrägeri!".

I min mening så är att inneha en professur och inte i nämvärd utsträckning sköta det jobb som är förknippat med professuren, eller att inneha en fullt avlönad riksdagsplats medan man samtidigt "extraknäcker" som en av flitigt anlitad advokat, exempel på bedrägeri. Det är helt jämförbart med att uppbära sjukpenning samtidigt som man jobbar eller att jobba svart samtidigt som man är sjukpensionär. Det är stöld av skattemedel och borde bestraffas därefter utan vidare spisning.

Dyliga bedrägerier borde dessutom vara väldigt enkla att upptäcka. Jag tror att en ensam heltidsanställd på bedrägeriroteln med lite befogenheter skulle kunna rota fram väldigt mycket på ganska kort tid.

Inga kommentarer: