2007-09-15

Reinfeldt förnyar.

Nu hävdar statsvetaren Ann-Sofie Dahl att Reinfeldt överger partiets själ. Jag tycker Dahl har missat ett och annat i sin analys.

Hon tar fram indragningar till försvaret och finansministerns motvilja att direkt avskaffa förmögenhetsskatten som exempel och svävar sedan ut i ett antal mindre grundade påståenden om att M ha gett upp ideologiska kärnfrågor till Fp och C.

Det Dahl missar är att ett parti i opposition kan svamla hur mycket som helst (kolla på vänstern idag...) medan ett regeringsparti måste ta konsekvenser av de åtgärder som genomförs. Varje avskaffad skatteintäkt måste finansieras. Även om Borg säkert ville ta bort förmögenhetsskatten från dag ett, så kunde han inte. Ett ansvarsfullt parti är ödmjuk för varje skattekrona som betalas in och väger på guldvåg vilka utgifter de ska användas till. Vårt försvar är orimligt dyrt i förhållande till våra grannländer.

Vad gäller de ideologiska kärnfrågorna så anser jag att Reinfeldt har varit väldigt framgångsrik i att, tillsammans med tre andra partier, förhandla fram en gemensam politik. I en sådan konstellation är det alltid en fråga om att ge och ta. Dahls påståenden om "walkover" till Centern och att Folkpartiet "lagt beslag" ter sig därför väldigt märkliga. Även C, Kd, och Fp har gjort ett antal uppoffringar.

Ingen väljare kunde förutse den otroligt starka opinion för miljön som nu väckts. Vi bara måste göra något och vi måste göra det nu. Alliansens bensinskattehöjning är bara en av de åtgärder som vidtas. Det kommer många, många fler. Det har inte med några svikna ideal att göra.

Dahl fortsätter sedan med att anklaga utrikesministern för att föredra Hamas framför Israel. Hon grundar detta på att Carl Bildt vill bistå Palestina ekonomiskt och att han förespråkar en fredlig lösning med två stater. Personligen har jag svårt att förstå hur en docent i statsvetenskap kan vara så distansierad från verkligehen. Läs gärna den här artikeln av Bassem Nasr. Den är ett svar på en artikel som Dahl skrivit tidigare. Carl Bildt är en strålande utrikesminster, en av de bästa vi har haft. Han är en ärlig och rättfram politiker som vi kan vara stolta över.

Reinfeldt är en modern politiker som förnyar partiet. Självklart måste det generera en del gnissel bland de som är mest konservativa. Det gnisslet är ett sundhetstecken och ett bevis för att partiet för en levande politik som följer med i tiden.

Jag undrar i mitt stilla sinne vem som finansierar det "forskningsprojekt om borgerlig utrikespolitik" som Dahl är verksam inom.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Reinfeldt backar in i framtiden.
Jag har röstat blått sen 68-åren som inträffade under min studietid. (67-71) Blev så urless på den hycklande solidaritet-med-alla-attityden och prisandet av totalitära regimer över hela världen. (Detta lite ang G Skyttes artikel i SvD).
Detta var också enda gången jag varit medl i ett politiskt (ungdoms)förbund.
(m) har idag sålt sin själ. Sju sosse-light-patier tävlar om väljarnas röster och lovar "mera av allt åt alla".
Alltfler av samhällets grundfunktioner slimmas i akt och mening att ge mera reurser till området "bidrag och stöd".
(m) plankar idag sossepolitik.
Ovanpå detta så hämtas ännu flera presumptiva bidragstagare utifrån.
I Gbg har man ett sk "etniskt äldreboende" med en personaltäthet på 1:3!
Jag känner till liknande, "etniskt svenska", äldreboende med en personaltäthet på 1:25!!
Vad ger detta för signaler till medelsvensson?
From i år har jag bestämt mig att min solidaritet med det svenska samhället upphör.
Absolut skatteminimering och flytt av tillgångar dit fogden inte når, pågår.
Jag har varit en mönstermedborgare. Det är slut på det nu! Nu ska jag enbart tänka på mig själv.
Nästa val blir det soffan eller sd. (Det sista trodde jag aldrig skulle ens finnas i tankevärlden hos mig.)

Anonym sa...

Det är faktiskt dags att moderaterna visar att man är något annat än ett sosse-light parti. Jag kan ha överseende med mycket. Men när partiet inte börjar driva en framtidsdebatt där man diskuterar att ta bort den statliga inkomstskatten, en ren jantelagsskatt, eller sänka arbetsgivaravgifter på bred front blir jag orolig. Är detta inte frågor för Nya moderaterna?