2007-09-25

När kan vi gå vidare?

Det pratas om yttrandefrihet och självcensur. Islamister framställs dagligen i media som ett reellt hot mot grundstenar i vår demokrati. Bertil Torekull skriver insiktsfullt i SvD idag och det känns skönt att han tar upp ett antal andra exempel på hur han ibland censurerats.

Men när går debatten vidare? Den debatt som följt efter publiceringen av Vilks rondellhund är ju bara ett symptom på att något inte står rätt till. Men vad är det som är fel då? Yttrandefriheten är ju lagstiftad och lär inte rucka på sig.

Det jag tycker är fel, och inte nämnvärt förts fram i debatten, är att de som utdelar hot oftast inte får någon påföljd. Där är kärnfrågan tycker jag. Alla former av hot i samhället borde få kännbara konsekvenser för den som hotar. Det gäller inte bara hot mot redaktörer, tecknare och konstnärer. Det gäller i väldigt hög grad också rättsväsendet. Vittnen som skräms till tystnad. Domare, åklagare och poliser som blir hotade.

Vi har en demokrati som är värd att försvara. Att skälla på muslimer i allmänhet med förevändningen att vi måste hävda våran yttrandefrihet är inte konstruktivt. Energin borde i stället gå åt att söka upp och detronisera alla typer av hot. Muslimer i allmänhet hotar inte. Motorcyklister i allmänhet hotar inte heller. Vi måste hitta fram till de få som förstör för alla andra. Om vi misslyckas med det så kan vi säga adjö, inte bara till yttrandefriheten, utan också till andra otroligt viktiga hörnstenar i våran kära demokrati. Rättssäkerheten t.ex.

Jag hoppas att debatten kan handla om hur man kan röka ut dem som systematiskt hotar. Hur man kan sätta åt dem. Kanske justera straffskalor och skrämma dem till tystnad. Skicka budskapet som säger: "Håll käften! Yttrandefriheten medger inte hot!".

10 kommentarer:

Sven sa...

Till Thomas: Det är ju så att Islam är det största grundproblemet. En medeltidsreligion möter ett samhälle som ligger 500 år eller mer före tid. Jag har studerat Islam, koranen, webb-sidor, BBC-dokumentärer mm i flera år nu och samtidigt förvånat mig över ett monumentalt ointresse i Sverige föra att verkligen sätta sig in vad som pågår inom Islam idag. England har haft ett otal dokumentärer i både BBC och Channel four tex. Islam vill ha Islam lika mycket som vi vill ha demokrati och marknadsekonomi. Dessa två kulturer är inte kompatibla i nuläget. Vi har många decennier av problem med muslimer framför oss. Därför blir jag förtvivlad när vi importerar muslimer från den hårda kärnan av muslimska länder, Irak, Afghanistan oxh Somalia i en takt av 50,000 per år. Därför är det inte ett huvudproblem med allmänna hot,dessa ska givetvis beivras,utan huvudproblemet är Islam. Vi har en tendens att alltid reagera "etnocentriskt" dvs vi ser inte andra kulturer och folk för vad dom är utan snarare skådar vi i vår egen navel samt tittar med totalt etno-färgade glasögon på den andre.

Thomas sa...

Till Sven: Medeltidsreligionen möter det moderna samhället vare sig vi vill eller inte. Det är en del av en pågående globalisering. Sen bör man diskutera med vilken hastighet det bör ske och hur stor roll Sverige ska spela i det hela. Ingen är betjänt av att vi tar emot mer flyktingar än vi klarar av.

Fundamentalister som gör sig skyldiga till hot och våld är grova brottslingar och förstör möjligheterna till en fredlig samexistens över religions- och kulturgränser som jag annars anser vore fullt möjlig. Att du och många andra människor i vårt moderna samhälle väljer att fördöma hela Islam i stället för att peka på de kriminella fundamentalisterna, tycker jag är ett hot mot både demokratin och välfärden. Det, om något, är att inte se "andra kulturer och folk för vad dom är".

Få bort hoten och de extrema yttringarna. Låt tanken och människan vara fri. Det är så alla kulturer kan moderniseras. Att generalisera, fördöma och kriga föder bara fler extremister.

zeno sa...

nja, skrämma hotaren till tystnad...är det så klokt?

eller ville du bara provocera?

det är ju som så att du vill veta vem det är som tar sig rätten att hota dig för att kunna veta vem som är din fiende(vill utplåna dig eller ditt ord eller din tanke, vilket allt är en del av dig)

Thomas sa...

Zeno, för att klargöra:

Jag vill att den som utövar hot och våld i vårt land ska känna att det finns en överhängande risk att han råkar i klammeri med rättvisan.

Vidare önskar jag att hot ska rendrera högre straff än det gör idag så att konsekvensen av att hota blir väldigt kännbar.

Straffet i kombination med risken för att åka dit ska m.a.o. ha en rejält avskräckande verkan.

Jag har väldigt lite till övers för dem som hotar och jag tror det är dessa hot, i alla dess former, är det vi ska bekämpa.

Allan sa...

Thomas: "Medeltidsreligionen möter det moderna samhället vare sig vi vill eller inte."

I ett demokratiskt samhälle är det dock majoriteten som avgör vilken politik som ska föras i det egna landet. Vi behöver alltså inte leva med någon islamisering av Sverige om vi inte själva väljer att fortsätta på det spåret.

"Att du och många andra människor i vårt moderna samhälle väljer att fördöma hela Islam i stället för att peka på de kriminella fundamentalisterna, tycker jag är ett hot mot både demokratin och välfärden. Det, om något, är att inte se "andra kulturer och folk för vad dom är"."

Det vore intressant att läsa en motivering till detta. På vilket sätt skadar det demokratin att se det odemokratiska inom islam?

Thomas sa...

Allan: Att anklaga en hel folkgrupp för de oförrätter som ett fåtal orsakar är att anklaga oskyldiga. Du ger dig inte på MC-förare i allmänhet eller företeelsen MC-klubbar i synnerhet bara för att ett fåtal sysslar med kriminell beskyddarverksamhet. Sanktionerar man sånt beteende sätter man nämligen rättsskyddet ur spel och därmed också demokratin.

Vi har religionsfrihet i vårt land. Det betyder att man är fri att utöva valfri religion inom ramen för de lagar som gäller. Lagen står över religionen. Vidare tillåter svensk lag att man får tro och tycka vad man vill. Yttrandefrihet heter det visst.

Om enskilda utövare av en religion sätter religionen framför lagen och därmed begår brott, då ska de behandlas som brottslingar, inte alla utövare av denna religion.

Allan sa...

Thomas: Det är dock skillnad på intresse och ideologi. Medlemmarna i motorcykelklubbar behöver inte ha något mer gemensamt än att de gillar motorcyklar. Det finns inte någon ideologi kopplad till gruppen.

Islam är dock inte en intresseklubb, utan en politisk ideologi, religion och livsstil. Källorna till den här ideologin går på tvärs med demokrati och mänskliga rättigheter. Det gäller även många av de regler som muslimer förväntas följa och som bland mycket annat gäller straffrätt och utrikespolitik.

Att vara muslim är alltså lika politiskt som att vara marxist eller nazist. Trots det skriver tidningarna sällan om "moderata marxister" eller "extrema nazister". Är det mer rätt att låta de som tillhör dessa grupper klä skott för de övergrepp som deras partikamrater bär skuld till historiskt? Är det rätt att låta en religiös fasad skydda en politisk ideologi från kritik i religionsfrihetens namn?

Thomas sa...

Allan: Vi kan vara överrens om att en religion som politisk ideologi inte är förenligt med ett sekulariserat statskick. De flesta religionsutövare i Sverige har valt att acceptera det.

Du pratar om en religiös fasad. Det är just den jag anser att man måste bortse ifrån för att nå dem som bryter mot lagen. Olaga hot och våld får aldrig ursäktas med en religion eller ideologi. Jag befarar dock att de som generaliserar och skyller på Islam som helhet gör fasaden svårare att tränga igenom. Den blir i stället en bekväm ursäkt eftersom den gör problemet så stort att inga praktiska åtgärder egentligen kan vidtas. Resultatet blir mycket snack och lite verkstad.

Man borde bortse helt från religion och i stället koncentrera sig på att upprätthålla de lagar vi redan har. Först då kan man komma tillrätta med problemen.

Burkeli sa...

Thomas, det känns som om du skulle behöva lära dig mer om Islam (det är ett fascinerande - och skrämmande - ämne). Det finns ingen egentlig åtskillnad mellan religion och politik i Islam (eller religion och stat). Att sedan majoriteten av världens muslimer naturligtvis är goda och fina människor som bara vill leva sitt eget liv och inte störa eller hota andra är en annan sak (de flesta av dessa har aldrig läst eller förstått Koranen). Detsamma gällde förstås också majoriteten av Hitlertysklands befolkning, t ex. Var det ändå rätt att bekämpa nazismen?

Thomas sa...

Burkeli: Jag tycker att all fanatism ter sig skrämmande. Det gäller inte bara Islam. Fanatism som leder till brott måste bekämpas i alla sina former.

Min poäng är just att majoriteten av religionsutövare i Sverige inte är fanatiska. De vill, som du skriver, leva sitt eget liv. Det är alltså inte de som är problemet.

Problemet är dem som sätter sig över lagen och tycker att de har rätt att hota och döda. De begår grova brott i Sverige. Sen kan det vara fanatism, politik eller ett brottssyndikat som ligger bakom. Det spelar faktiskt mindre roll. Vi måste se kriminaliteten för vad den är och lämna oskyldiga i fred!