2007-09-28

Förmynderienheten

Nu vill man slå ihop myndigheter. Generaldirektörer drömmer om att Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska få öppna gemensamma servicekontor. Det här är allvarligt. Direktörerna "vill nu att regeringen undanröjer juridiska och administrativa hinder" och begär att "regeringen måste ändra reglerna för hur sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter hanteras över myndighetsgränserna". Dessa s.k. hinder finns där för att skydda våran integritet. De kom inte dit av en slump. Om de undanröjs och myndigheterna flyttar ihop så är det ett rejält steg mot storebrorssamhället!

Vi mår inte bra av storskalig myndighetsdrift. Det blir inte bättre av att myndigheter, som egentligen har vitt skilda uppgifter, slås ihop. Kort sagt, vad ska det här vara bra för? Inte är det för individens bästa i alla fall. Jag kan se entrén framför mig. Ovanför hänger en skylt
FÖRMYNDERIENHETEN
Jag ryser bara jag tänker på det.

Länkar:
Samkörning av statlig service önskas (SvD)
Samkör statliga servicen

7 kommentarer:

Daniel Lampinen sa...

På ett patetiskt sätt har "integritet" blivit den ultimata "det här är rätt åsikt"-frågan. Hur pass paranoid är man egentligen om man "ryser när man tänker på detta"?

Thomas sa...

Vänd på frågan, hur pass blasé har man blivit när man inte längre ifrågasätter varför anställda på våra myndigheter ska få tillgång till alla uppgifter som rör ens liv?

Det finns redan i dag alldeles för många exempel på myndighetsmissbruk som gjort att enskilda personer råkat illa ut. Ju mer det personliga integritetskyddet försvagas, ju värre blir det.

Sen är det väl självklart att jag har rätt åsikt i frågan ;-) men det har inte med integritet att göra.

alex sa...

Thomas DU kanske inte behöver någon samordnad service men det finns väldigt väldigt många som gör det och har svårt att klara sig i denn myndighets djungel Hamnar man utan för av en eller annan orsak, tex bristande information om reglerna , språk- och andra hadikapp så vore man tacksam över denna hjälp som man kan få på ett MEDBORGARKONTOR inte ettförmynderikontor!

Thomas sa...

MEDBORGARKONTROR, ryyyyysss.

Du verkar ha en väligt stor tilltro till myndihgeters vilja att förbättra servicen. JAG är inte riktigt lika säker. Ta Posten som ett lysande exempel. Svensk Kassaservice, hmm...

Påminner mig om den där dråpliga historien om gubben som gick till skräddaren. "Det bidde ingenting" slutar den med.

Kanske, om vi har tur, så får vi ett megakontor i varje riktigt stor stad där det sitter en sur tjänsteman som aldrig har hört talas om ordet "serviceminded" med en väldigt stor dator och en sju mil lång kö av väntande lojala medborgare som alla fortfarande har kvar sin övertro på "systemet".

Tills dess kommer jag nog att försöka göra vad jag kan för att motverka att vi kommer dit.

Annika sa...

Jag tycker det kan vara fördelar med att samlokalisera Af, Fk och Socialtjänsten (Skatteverket däremot kan man undra hur ofta man besöker)eftersom många har med flera myndigheter att göra samtidigt. Det skulle kunna förbättra samverkan mellan individens handläggare så att det inte blir ett "svarte petter-spel".
Är däremot absolut emot att sekretessen bryts utan individens medgivande eller att handläggarna har gemensamm tillgång till alla uppgifter. (Även om det skulle underlätta många gånger.) Det har inte att göra med att det är inne med "integritet" utan handlar om respekt för människor och att man måste sätta gränser i tid. Ska annars nästa steg vara att vårdcentralerna flyttar in och även journaler från sjukvården skall vara tillgängliga? Det skulle faktiskt underlätta än mer för Af och Fk i det dagliga arbetet och individen söker ju oftare service från sjukvården än från skatteverket.
Undrar också hur man har tänkt med servicehandläggare som skall kunna ge service och ta "enklare beslut" för tre myndigheter som vart och ett omfattas av omfattande regelverk. Är faktiskt inte lätt att hänga med i sitt eget med ständiga ändringar.
Dessutom tycker jag det är helt rätt att beslut om samtjänster skall fattas av politiker som vi kan rösta bort och inte av cheferna i myndigheterna som tyvärr ofta visat att deras verklighetsuppfattning inte är samma som golvfolkets. Vi skall inte fortsätta att bygga ett samhälle där man bara ser till rationalitet och glömmer att människor fortfarande är av kött och blod med behov av att mötas med respekt och som individer.

Thomas sa...

Annika: Håller helt med om det där om rationalitet och människor, men jag ställer mig frågande till sammanslagningar.

Du tror att det skulle kunna förbättra för individen genom att förhindra "svarte petter-spel". Det kanske det gör. Å andra sidan så får individen nu bara en att vända sig till. Antag att den personliga handläggaren är avigt inställd. Vart går individen då?

Att kunna vända sig till en annan instans (och en annan människa) kan ofta vara en styrka och ett sätt att få hjälp. Jag tror att antalet fall där det leder till en lösning är betydligt fler än antalet fall som leder till "svarte petter". Vidare tror jag att tveksamma fall tvingar fram ett bättre regelverk som i sin tur skyddar individens rätt. Slår man samman alltihop så försvinner sådana incitament.

Och som sagt, för att slå samman så måste man redan nu lätta på sådana regler.

Annika sa...

Thomas
Tror jag uttryckt mig lite illa - jag är inte alls för en sammanslagning av myndigheter utan bara samlokalisering och samverkan mellan handläggare, dvs att man fortfarande har olika handläggare men att de sitter med en fysisk närhet som gör det enklare att nå varandra och en personkontakt som gör att man inte lika obehindrat kan "skyffla över" till någon annans skrivbord. Eller att man kan undvika att olika myndigheter drar åt olika håll. Tror att det är bra om man kan komma överens om en gemensam plan hur stödet skall se ut och vem som gör vad när. MEN BARA OM INDIVIDEN SJÄLV tycker det är ok. Är också överens med dig om att det är viktigt att man inte är utlämnad till en enda person eftersom hur duktig en handläggare än är så finns det alltid de som man har lättare att få en bra kommunikation med och de som det bara inte fungerar med.
När det gäller "Svarte Petter" så har det nog egentligen sin största grund i ekonomi - alla kanske ser vilken hjälp som skulle behövas - men vems plånbok skall eller kan öppnas?