2008-08-26

Samverkan och tvång

FRA-lagen, 6 kap, 19a § står det att operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns är skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Samverkanspunkter? Sug på det ordet en stund. Det låter ju fint. Vi vill ju hjälpa spanarna, inte sant?

Att stifta en lag som tvingar operatörer att "samverka" är ett praktexempel på nyspråk. Samverkanspunkterna har absolut ingenting med "samverkan" att göra. Samverkan bygger på ömsesidighet, inte på tvång.

Ju mer nyspråk som förekommer, ju sämre är säkert det som avhandlas. Man kan dra analogier med de superlativ som används i TV-reklam för riktigt usla varor. Ju mer de används, ju sämre är varan.

Fri med FRA, jojo...

2008-08-25

Fri med FRA, ett oxymoron

Carl Bildt, en man som jag länge respekterat och tyckt om, var en av dem som fick mig att bli moderat. Jag fick intrycket att här var en man som skilde sig från det gäng som gav upphov till politikerföraktet. En man med höga ideal och bra integritet. Denna beundran har tyvärr fått sig en allvarlig knäck på senare tid. Nu är han en av dem som fått mig att byta parti.

Jag reagerar inte så hårt på det faktum att Carl Bildt anser att FRA måste få tillgång till att spana i kabel. Jag kan ha viss förståelse för att han, med den roll han har och med all skit han ser i världen, vill verka för att svenska folket har en underrättelsetjänst som är värd namnet. Vetskapen om att de signaler som tidigare gick i luften nu i allt större omfattning går i kabel gör att han drar slutsatsen att kabelspaning är nödvändig. Han reflekterade nog inte speciellt mycket på aspekter som handlar om individens integritet kontra överstatlighet. Inte före stormen i alla fall.

Det jag reagerar på är att Carl Bildt, som jag är helt övertygad om besitter ett stort mått intelligens, nu framhärdar sitt stöd för den nya lagen med blogginlägg titulerade "Fri med FRA". Bildt är en beläst person. Jag tvivlar inte på att han läst både Kant och George Orwell samt diverse andra verk som belyser hur viktigt det är med rättsstatens grundprinciper. Gösta Bohman, som under en tid var svärfar till Bildt sa bl.a.

Vet ni om att USA idag har möjlighet - och det kommer alltså andra länder att ha i morgon - att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikations trafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datans ofelbara effektivitet.

Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre.

(Tal vid Moderata ungdomsförbundets stämma, Rättvik, 22 november 1975. Publicerad i Bohman, Gösta. "Tankar och tal. Anföranden och essayer i urval 1975-1979" utgiven av Moderata samlingspartiet 1979)
Ovanstående var en del av ett blogginlägg av MinaModerataKarameller.

Notera speciellt frasen "blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle".

Hur kan då Carl Bildt, som bevisligen är en kompetenta människa, sålla sig till idioterna som hävdar att ökad kontroll av civil kommunikation ger ökad frihet? Hur kan han göra det så till den milda grad att han sätter titeln "Fri med FRA" på sin blogg? För mig är det en gåta. Är makten verkligen så förblindande?

(DN)(Sydsvenskan)

2008-08-23

Nej, nu djävlar får det vara nog!

Jag har inte känt något speciellt stort ansvar för svensk politik tidigare. Jag har levt i villfarelsen att vi lever i en demokrati och att vi, genom fria val, kan påverka politikens utformning. Det förutsätter dock att de partier man kan välja företrädes av personer som framför väljarnas åsikter.

Man säger att makten korrumperar och förblindar. Jag skulle vilja tillägga att med tillräcklig inavel och inbördes ryggklappande, så blir det allt mer klart att makten fördummar. Makthavarna börjar i allt större utsträckning bete sig rent ut sagt korkat.

Vill du styras av en samling människor som gång på gång ger tydliga bevis på ren dumhet? Människor som tydligt visar att de ger fullständigt fan i vad du anser? Människor som säljer ut viktiga demokratiska principer utan att blinka? Stofiler som inte förstår att världen förändras?

De vill i alla fall inte jag. Jag tog ett beslut idag. Jag ska bli mer aktiv politiskt. Jag är (var) i grunden moderat. Det är dock så att dagens moderater i en allt för stor utsträckning består av den samling jag just gav en bild av. Så att agera i moderaterna är, i min mening, fullständigt utsiktslöst. Blockpolitiken måste slås sönder. Vi behöver fler småpartier som ruskar om och jag har därför valt att bli medlem i ett sakfrågeparti. Ett parti som kämpar för frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Partiet är förståss Piratpartiet och är är ett citat från det välkomstbrev jag fick som ny medlem:
Det vi slåss för är medborgarrätt, kultur, kunskap, demokrati, rätten till ett privatliv och det framväxande informationssamhället. Våra motståndare är två: de monopolister och politiker som angriper viktiga medborgarrätter och instiftar ett Storebrorssamhälle för att klamra sig fast vid gårdagen, och de politiker som inte förstår frågan utan i ren okunskap och ignorans vittrar sönder samma medborgarrätter.
Jag tycker att man i sista meningen borde ändra till "okunskap, ignorans och ren dumhet".

Privata sfären och makten

Nu blir vi som kräver brottsmisstanke och domstolsbeslut innan avlyssning kan ske idiotförklarade igen. Den här gången av förre försvarsministern Mikael Odenberg.

Antingen ljuger Mikael Odenberg eller så har han inte läst lagen skriver Mark Klamberg i en mycket bra replik. Själv har jag svårt att behålla lugnet.

Odenbergs utspel ger en mycket tydlig bild av maktfullkomlighet. Han har fullständigt och totalt glömt varför man har en rättsstat och att makt korrumperar. Att all privat kommunikation kopieras av staten som bakom lyckta dörrar sedan analyserar den är för honom inget problem. Hemlighetsmakeriet med hanteringen av vår privata sfär ligger i sakens natur tycker han. Lita på oss... Jojo.

Odenberg, i mitt medvetande blev du just insorterad under... nej förresten, det får du inte veta. Det är privat.

2008-08-22

FRA och fri konkurrens

En hörnsten i EUs ekonomiska samarbete är att konkurrensen är fri. Det ska råda fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad. Detta är nånting som Centerpartiet tycks ha glömt i sitt nya förslag där de anser att FRA bara ska få tillgång till sådan trafik som passerar landet.

Effekten av deras förslag blir att alla domäner som fysiskt ligger på servrar i Sverige blir fredade från FRA's insyn medan domäner som väljer att lägga sig på utlänska servrar får finna sig i att få den trafik som passerar Sverige scannad. Detta ger ju alla svenska servrar som har en i huvudsak svensk kundkrets en ganska rejäl konkurrensfördel. De kan ha en "FRA-fredad" logo! Vad säger EU:s lagstiftning om det? Jag tycker det strider kraftigt mot den fria rörlighet av tjänster som ska råda. Det ska inte spela någon roll vilken fysisk värddator man väljer för sin domän.

Finns det någon juridiskt kunnig person därute som kan uttala sig?

2008-08-21

Tillbaka på ruta ett!

Nu har Centern presenterat ett förslag som gör att FRA inte ska få spana på svenskar (SvD) (DN). För mig känns det som ett politiskt utspel utan någon som helst verklighetsförankring. Såvitt jag kan se så säger Centern ingenting som motsäger det som gör den nya FRA-lagen så skrämmande. Hotet mot vår öppna demokrati kan sammanfattas med två meningar:

1. Att all utlandsgående trafik kopieras till FRA för analys.
2. Att all analys görs bakom lyckta dörrar av FRA.

Den första meningen räcker för att etablera termen "massavlyssning" och termen utlandsgående är en schimär eftersom även trafik som har både avsändare och mottagare i Sverige mycket ofta passerar gränsen. Andra meningen gör det hela till en katastrof eftersom all offentlig insyn i processen försvinner. Centerns förslag ligger av allt att döma fortfarande inom ramen för vad som kan och inte kan göras vid FRA's egen analys av det kopierade materialet.

Det är faktiskt helt egalt vad som är tekniskt möjligt och inte möjligt hos FRA. Om vi börjar diskutera det igen är vi tillbaka på ruta ett.

Kära Centern. Om ni vill vara trovärdiga så måste ni attackera pudelns kärna, nämligen det som står i 6 kap, 19a §:
För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter.
Det är DÄR skon klämmer. Det finns inga filter eller någon ytterligare lagstiftning som kan fixa det problemet.

2008-08-20

Läcker prestige

Jag kan varmt rekommendera en utmärkt artikel av Lena Halldenius i SvD med titeln "Rädslan som det politiskt normala". Jag tror hon slår huvudet på spiken när hon skriver:
Makten förför; det är läckrare med signalspaning än med rättigheter.
Jag tycker att det blir allt tydligare att det handlar om prestige. Sverige vill inte förlora sitt anseende som god källa till underättelseinformation. Man väljer därför att tillmötesgå de krafter som hävdar att våran privata sfär på internet kan skövlas till förmån för bättre "kontroll". Makten både förför och förblindar. Den proteststorm som pågår har ganska bryskt ryckt undan ögonbindeln men tyvärr har den enda rimliga reaktionen, att makthavarna erkänner sitt misstag, river upp lagen och börjar om, hittils uteblivit. Förklaringen är prestige. Makthavarna är rädda för att bli utskrattade av omvärlden om de backar.

I stället för att stolt stå upp och säga; "Nej vi gjorde ett misstag. Grundläggande demokratiska rättigheter är viktigare än vårt anseende i underättelsevärlden. Lagen måste därför rivas upp", så fortsätter de att smida sina ränker. Allt annat vore en prestigeförlust. Och prestige är läckert. Makt och prestige, det går ofta hand i hand.

Vad händer med omvärldens syn på Sverige som ett föregångsland för demokrati och mänskliga rättigheter? Är det inte en ganska betydande prestigeförlust att ge upp det? Här är ett annat citat från Lenas artikel:
I det fördolda och sekretessbelagda kan maktens aktörer göra vad som helst; i offentlighetens ljus står de under medborgarkollektivets kontroll. Denna kontroll utgör den mest effektiva begränsningen på vad det är möjligt för makten att göra.
Är inte medborgarkollektivets kontroll ganska läckert egentligen? Är det inte faktiskt så att hela vårt samhälle bygger på att just den kontrollen fungerar väl?

Tänk på det, ni som är för FRA-lagen.

2008-08-13

Vem betalar?

"FRA-lagen dyr för gemene man" är rubriken på en artikel av Susanne Jacobsson i DN idag. Regeringen har beräknat att den totala kostnaden för alla inblandade kommer att ligga på 75 miljoner kronor. Jag tror själv att det är väldigt lågt räknat. En glädgekalkyl i klass med den som gjordes om kostnadera för trängselskattesystemet. Det kommer nog snarare att röra sig om många hundratals miljoner innan hela debaklet är satt i drift.

Jag gillade rubriken. Men artikeln börjar sedan med orden "FRA-lagen kan ge högre abonnemangskostnader för bredband och telefoni". Vaddå "kan"? Det är väl ställt bortom allt tvivel att det blir dyrare? Eller tror artikelförfattaren kanske att de snälla kabelbolagen kommer att ta pengarna från sin egen vinstmarginal? Nej, enda chansen att hålla kvar abonnemangskostnaderna på dagens nivå blir om staten bekostar hela kalaset. Tyvärr är det strunt samma för oss. Vi får betala i alla fall. Antingen via abonnemanget eller via skattsedeln.

Hur skulle du reagera om du blev uppringd av en försäljare från FRA.

- Hej, vi säljer en tjänst som innebär att vi scannar av all din internettrafik och letar efter hot mot landets säkerhet. Just nu har vi ett extra erbjudande. Det kostar bara 999kr/år.
- Vad sa du? Ni scannar av min internettrafik?
- Ja visst! Du är ju svensk medborgare. Du vill väl bidraga till att minska hoten mot vårt land?
- Men där går ju massor av privat trafik som jag nog bara vill att mottagaren ska läsa eller höra.
- Jo, vi vet. Men vi har jättebra filter som hittar hoten med stor precision.
- Filter?
- Ja, de använder tekniska parametrar och är väldigt avancerade. Det nästan garanterat att ingen människa kommer att läsa just dina privata saker.
- Nästan?
- Ja, sannolikheten är så otroligt låg att det nog kan sägas vara helt garanterat att ingen ... KLICK!!!

Eller hur?

2008-08-11

Mjölet och integriteten

JörgenL lyckas formulera vad integritet handlar om väldigt bra i den här artikeln. Vem äger bilden av mig själv?
Läs den, alla ni som säger att de som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta. Det kanske kan ge er en annan vinkling på vad det hela handlar om.

Flygblad från Frihetsfronten

2008-08-10

Bortom dagens borgerlighet

Sanna Rayman skriver idag under rubriken Visst finns det en borgerlighet bortom FRA att statsministern funnit ett utmärkt utlopp för sin frustration över sommarens FRA-debatt. Han blickar framåt. Vilket med andra ord betyder att han inte orkar ta tag i det smutsiga byk som alliansen skapade när lagen klubbades igenom. I stället för att bemöta kritiken använder han det som händer i Georgien just nu som ett utmärkt exempel på varför svenskens privata kommunikation måste skickas till FRA för analys.

Vad har hänt med dig Reinfeldt? Du som skulle lyssna på folket? Inte trodde vi som röstade på dig att du skulle göra det via samverkanspunkter. Skäms du inte när du, liksom Jan Björklund, utnyttjar människors lidande i Georgien för att skrämma upp oss och få oss att tro att den nya lagen är motiverad?

Den borgerlighet som alliansens partitoppar står för idag är inte en borgerlighet jag vill leva i. Den borgerlighet jag vill ha sätter individen främst och är fjärran ifrån att skapa lagar som ger staten rätt att i hemlighet avlyssna sitt folk utan domstolsbeslut.

Så länge FRA-lagen består kan jag inte se någon framtid med alliansen. För mig finns definitivt ingen "borgerlighet bortom FRA" så länge lagen inte har rivits upp. Den ska bort och om Fredrik Reinfeldt och hans anhängare fortsätter att försvara den, då ska de också bort.

2008-08-08

Misstro föder misstro. Bryt spiralen Reinfeldt

Anslagen för militären har skurits ned kraftigt under senare år. Man hävdar att hotbilden har minskat kraftigt sedan kalla krigets dagar. Tydligen har man lyckats övertyga svenska folket om att så är fallet för det hörs inte speciellt mycket protester.

Nu försöker man övertyga samma folk att det föreligger så stora hot mot landet att det är nödvändigt att kanalisera all internettrafik som passerar gränsen via FRA för analys. Man kallar det för signalspaning och hävdar att det är till för att avvärja hot av helt annan art än tidigare. Huvudargumenten hittils har handlat om terrorism.

Själv anser jag att jakten på terrorister har hamnat över den nivå där jakten i sig är självförsörjande. D.v.s. genom att misshandla, misstänkliggöra och förtrycka människor tillräckligt mycket så föder man terrorister. Folk blir helt enkelt heligt förbannade. Det kan börja som ett litet missnöje. Detta missnöje bemöts med översitterifasoner. Sen blir det demonstrationer. Demonstrationerna ignorerars eller viftas bort till en början. De blir då mer intensiva och till slut slås de ned.

Våldsspiralen ökar...

Det FRA gör genom att filtrera all vår internettrafik (ja, jag skriver all eftersom man aldrig vet om ett paket går via en utlänsk server även om man skickar från ett ställe i Sverige till ett annat), är att misstro alla internetanvändare. Misstro föder naturligtvis misstro vilket torde bevisas av den storm som nu blåser i bloggosfären. En storm som förhoppningsvis bara har börjat. Misstron får till följd att vanliga människor börjar skydda sin integritet på olika sätt. Man kanske slutar skicka email därför att det är obehagligt. Man kanske börjar kryptera dem?

FRA hävdar att de med tiden blivit väldigt duktiga på att hantera krypterad information. Om jag försöker skydda min integritet i de meddelanden jag skickar så kommer troligen FRA att göra sitt yttersta för att kontrollera mig. Vad är det jag håller hemligt månne? Har jag inte rent mjöl i påsen kanske?

Misstroendespiralen ökar...

Fredrik Reinfeldt vill inte riva upp lagen. Det skulle ge oss ett oreglerat tillstånd säger han. Men han menar samma sak som Tolgfors gjorde tidigare. Reinfeldt vill att samverkanspunkterna ska byggas oavsett vilka förändringar som sker. Det är när de byggs och kopplas in som katastrofen är ett faktum. Vad som sen står i lagen spelar faktiskt mindre roll. En enda myndighet har nu tillgång till hela svenska folkets privatliv. Det är en oehörd sanning i ett demokratisk land. Låt oss hoppas att Reinfeldt förstår det innan det är för sent. Han är definivt inte där än.

2008-08-07

Oseriös Tolgfors

Sten Tolgfors skriver om Oseriös FRA-kritik i expressen idag. Han gör bland annat följande uttalande:
FRA-lagen handlar inte om elektronisk övervakning.
Så nu vet vi det...

I den nya FRA-lagen, 6 kap, 19a §, står det:
För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter.
All elektronisk kommunikation som passerar gränsen skickas m.a.o. till FRA för analys. För min del, som använder bredbandsbolaget, så handlar det om 100% av min internet och telefontrafik. Tolgfors kan få kalla det vad han vill. För mig och de flesta andra så handlar om det massavlyssning och elektronisk övervakning så att det skriker om det!

Ingvar Åkesson har inget emot förändringar i lagen. Hur skulle det vara med följande lagtext:

Ingen svensk myndighet har rätt att, utan föregående domslut, analysera kommunikation som kan innehålla information av privat natur. Skulle sådan analys ske, måste den eller de individer eller organisationer som blivit utsatta meddelas om detta inom fem dagar.

Om vi hade en sådan lag, då skulle samverkanspunkterna inte behövas. Faktum är att FRA's existens, i alla fall som den ser ut nu, skulle vara oberättigad. Helt OK för min del. Ta alla pengar som blir över och bygg snabbtåg i stället. Det skulle tjäna folket och makten utgår från oss, eller hur?

2008-08-05

Oreglerat tillstånd

Det är ganska fantastiskt. Men försvarsminister Tolgfors hävdar att vi, före den 18 Juni, hade ett "oreglerat tillstånd" som det vore dåligt att återgå till. Det hade vi inte alls det. Vad som fick och inte fick avlyssnas var tämligen väldefinierat i diverse lagtexter. Att sedan FRA brutit mot detta på många punkter betyder inte att tillståndet i sig var oreglerat. Det betyder bara att regleringen inte togs på allvar. Något som ansvariga borde åtalas för i domstol.

Tolgfors försöker nu förhala så att de samverkanspunkter som måste byggas för att lagen ska ha genomslag ska börja byggas. När sedan tillräckligt mycket pengar och resurser har investerats så blir det betydligt enklare för honom och andra förespråkare att genom diverse löften hålla fast vid lagen.

Vidare tycker Tolgfors att de fjorton moderata politiker som nu uttryckt sitt missnöje med en väldigt bra formulering är okunniga och har missförstått. Är det fler än jag som tycker att argumenten har tagit slut nu och att Tolgfors mer och mer börjar likna Sosse Rundgång?

Det enda som verkar fullständigt oreglerat just nu är förespråkarnas framtoning. Groda efter groda kommer ur munnen på dem. Eller vad sägs om Birgitta Krigsmans uttalande att
FRA kan i de här samverkanspunkterna få den tekniska tillgången till det som passerar gränsen
Men det känns ju heltryggt och bra. Återstår bara att definiera vad som skiljer "teknisk tillgång" från "tillgång" av den typ som kan anses kränka integriteten. Undrar vad Birgitta skulle tycka om jag hade "teknisk tillgång" till hennes privatliv?

Hon säger också följande:
Man kan likna det vid trafikkontroll vid en motorväg. Det är endast bilister som kan utgöra fara för andras säkerhet som kontrolleras, övriga bilister kan åka vidare
Men Birgitta, Är det inte möjligen så att man kontrollerar bilister just för att TA REDA PÅ vilka som utgör en fara? Är det inte så att en hel massa oskyldiga människor blir stoppade i dessa kontroller? Det är i alla fall min erfarenhet. Men det är klart, om du ska dra paralleller med FRA-lagen, då får du nog göra en liknelse där polisen på nåt mystiskt sätt gör urvalet utan att göra någon kontroll. Det är ju faktiskt liktydigt med det resonemang som förespråkarna för när de påstår att det inte rör sig om massavlyssning.

Ja jösses ...