2008-08-22

FRA och fri konkurrens

En hörnsten i EUs ekonomiska samarbete är att konkurrensen är fri. Det ska råda fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad. Detta är nånting som Centerpartiet tycks ha glömt i sitt nya förslag där de anser att FRA bara ska få tillgång till sådan trafik som passerar landet.

Effekten av deras förslag blir att alla domäner som fysiskt ligger på servrar i Sverige blir fredade från FRA's insyn medan domäner som väljer att lägga sig på utlänska servrar får finna sig i att få den trafik som passerar Sverige scannad. Detta ger ju alla svenska servrar som har en i huvudsak svensk kundkrets en ganska rejäl konkurrensfördel. De kan ha en "FRA-fredad" logo! Vad säger EU:s lagstiftning om det? Jag tycker det strider kraftigt mot den fria rörlighet av tjänster som ska råda. Det ska inte spela någon roll vilken fysisk värddator man väljer för sin domän.

Finns det någon juridiskt kunnig person därute som kan uttala sig?

Inga kommentarer: