2008-08-26

Samverkan och tvång

FRA-lagen, 6 kap, 19a § står det att operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns är skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Samverkanspunkter? Sug på det ordet en stund. Det låter ju fint. Vi vill ju hjälpa spanarna, inte sant?

Att stifta en lag som tvingar operatörer att "samverka" är ett praktexempel på nyspråk. Samverkanspunkterna har absolut ingenting med "samverkan" att göra. Samverkan bygger på ömsesidighet, inte på tvång.

Ju mer nyspråk som förekommer, ju sämre är säkert det som avhandlas. Man kan dra analogier med de superlativ som används i TV-reklam för riktigt usla varor. Ju mer de används, ju sämre är varan.

Fri med FRA, jojo...