2008-08-21

Tillbaka på ruta ett!

Nu har Centern presenterat ett förslag som gör att FRA inte ska få spana på svenskar (SvD) (DN). För mig känns det som ett politiskt utspel utan någon som helst verklighetsförankring. Såvitt jag kan se så säger Centern ingenting som motsäger det som gör den nya FRA-lagen så skrämmande. Hotet mot vår öppna demokrati kan sammanfattas med två meningar:

1. Att all utlandsgående trafik kopieras till FRA för analys.
2. Att all analys görs bakom lyckta dörrar av FRA.

Den första meningen räcker för att etablera termen "massavlyssning" och termen utlandsgående är en schimär eftersom även trafik som har både avsändare och mottagare i Sverige mycket ofta passerar gränsen. Andra meningen gör det hela till en katastrof eftersom all offentlig insyn i processen försvinner. Centerns förslag ligger av allt att döma fortfarande inom ramen för vad som kan och inte kan göras vid FRA's egen analys av det kopierade materialet.

Det är faktiskt helt egalt vad som är tekniskt möjligt och inte möjligt hos FRA. Om vi börjar diskutera det igen är vi tillbaka på ruta ett.

Kära Centern. Om ni vill vara trovärdiga så måste ni attackera pudelns kärna, nämligen det som står i 6 kap, 19a §:
För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter.
Det är DÄR skon klämmer. Det finns inga filter eller någon ytterligare lagstiftning som kan fixa det problemet.

Inga kommentarer: