2008-08-23

Nej, nu djävlar får det vara nog!

Jag har inte känt något speciellt stort ansvar för svensk politik tidigare. Jag har levt i villfarelsen att vi lever i en demokrati och att vi, genom fria val, kan påverka politikens utformning. Det förutsätter dock att de partier man kan välja företrädes av personer som framför väljarnas åsikter.

Man säger att makten korrumperar och förblindar. Jag skulle vilja tillägga att med tillräcklig inavel och inbördes ryggklappande, så blir det allt mer klart att makten fördummar. Makthavarna börjar i allt större utsträckning bete sig rent ut sagt korkat.

Vill du styras av en samling människor som gång på gång ger tydliga bevis på ren dumhet? Människor som tydligt visar att de ger fullständigt fan i vad du anser? Människor som säljer ut viktiga demokratiska principer utan att blinka? Stofiler som inte förstår att världen förändras?

De vill i alla fall inte jag. Jag tog ett beslut idag. Jag ska bli mer aktiv politiskt. Jag är (var) i grunden moderat. Det är dock så att dagens moderater i en allt för stor utsträckning består av den samling jag just gav en bild av. Så att agera i moderaterna är, i min mening, fullständigt utsiktslöst. Blockpolitiken måste slås sönder. Vi behöver fler småpartier som ruskar om och jag har därför valt att bli medlem i ett sakfrågeparti. Ett parti som kämpar för frågor som ligger mig mycket varmt om hjärtat.

Partiet är förståss Piratpartiet och är är ett citat från det välkomstbrev jag fick som ny medlem:
Det vi slåss för är medborgarrätt, kultur, kunskap, demokrati, rätten till ett privatliv och det framväxande informationssamhället. Våra motståndare är två: de monopolister och politiker som angriper viktiga medborgarrätter och instiftar ett Storebrorssamhälle för att klamra sig fast vid gårdagen, och de politiker som inte förstår frågan utan i ren okunskap och ignorans vittrar sönder samma medborgarrätter.
Jag tycker att man i sista meningen borde ändra till "okunskap, ignorans och ren dumhet".

6 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Välkommen!

Gustav sa...

Ohoj pirat!

Kraxpelax sa...

Hur pass intelligent är herrn själv, om man får fråga.

In med debatten i sammanhanget nu.

Internationell storpolitik. Peak oil och Västerns energikris, vilket i kombination med den amerikanska ekonomins obotliga strukturkris kan leda till ett desperat agerande från den amerikanska supermakten, med sikte på att vinna kontroll över oljetillgångarna inte bara i Irak, utan även i Iran. Härvidlag ligger uSA på kollisionskurs med ryska och framför allt kinesiska intressen, och även Indien framstår som ett osäkert kort att räkna med. Jag utgår från att Irans luftförsvar och övriga militära kapacitet byggs upp med diskret kinesiskt och kanske även ryskt bistånd. Ett desperat israeliskt flygangrepp mot Irans atomanläggningar kan föranleda iransk reaktion med stängning av Hormuzsundet och missilangrepp på de irakiska oljeanläggningarna, varigenom världen omedelbart kastas in i akut kris med överhängande risk för storkrig. I detta läge finns det skäl att kritiskt ifråga sätta amerikansk baspolitik. Hur garantera att inte baserna i Polen utruystas med offensiva vapensystem? Gardering mot iranska interkontinentala robotar förefaller långsökt, och inte heller mot ryska sådana finns klart motiv, eftersom de senare snarare tar vägen över ishavet. Det finns alltså grundad misstanke om offensiva syften, och den ryska oron för inringning vfrån Baltikum, Östeuropa, Ukraina och Georgien tycks ha en välgrundad defensiv aspekt som inte skall missaktas, och med de ryska militärstrategiska motåtgärderna får vi nu en mycket snabbt ökad spänning i världsläget. Att marknaderna bör prisa denna politiska aspekt negativt synes självklart med hänsyn till ev. effekter på oljepriset.

Det är för svensk statsnytta vitalt att göra en korrekt bedömning av rådande världsläge. Då måste de ryska avsikterna utrönas grundligt, vilket käver informationsinhämtning på bred front och avancerad analys. Mot denna bakgrund gör svensk FRA-debatt intryc av patetiskt ankdammsplask. Vi har långt större bekymmer än så.

Man skall inte vattna blommorna när huset brinner!

Allt det här FRA-tjoandet förtjänar faktiskt ingen respekt. Det är bara för glyttigt alltihop. Jag är övertygad om att våra bloggande frihetshjältar står inför en pedagogiskt mycket utvecklande kalldusch. De riskerar att inom en nära framtid framstå som utomordentligt fåniga, hela gänget.

kanalen sa...

@kraxeplax: Om du vill leva en totalitär stat som styrs enligt krigslagar och krigstillstånd så är det din ensak.

Jag föredrar att leva i en demokrati som grundar sig på hörnpelare som åsiktsfrihet, integritetsskydd för den enskilda och en tydlig begränsning av den statliga makten genom offentlig insyn. Ju mer sånt vi har, ju mindre hot får vi.

Misstänksamhet föder hat och rädsla. Öppen dialog och tillit föder fred. Det är bevisat gång på gång historiskt. Vi får se vilka som framstår som fåniga i framtiden och vilka åsikter det är som ger fred. Hittils leder vi frihetshjältar med bedövande siffor över kontrollbeivrarna som du själv tillhör.

Vad tycker du om Lena Halldenius artikel?

Björn Wadström sa...

Alla människor som tar ett kliv från konservativ högerpolitik är ett steg för mänskligheten. Frihetsfrågor är det grundläggande för mänskligheten så långt är jag med dig. Nu har jag ett perspektiv på Livet i sig som gör att gröna frågor blir övergripande för mig. Så Piratpartiet kan inte vara ett alternativ för just mig. Men jag blir glad när jag ser engagemang för framtiden även om de landar på ett piratskepp. Segla för fulla segel;)

RikMatts sa...

#Kraxpelax

Konstigt, just på grund av peak oil ser jag det som absolut nödvändigt att med alla lagliga medel bekämpa möjligheterna för den i energikrisens skugga med all säkerhet onda överheten att i fåtalets intresse undertrycka de många.

På vad sätt blir peak oil mera uthärdligt med en överhet med obegränsade övervakningsmöjligheter? Begriper du vad du själv skriver?

Kampen mot övervakningen är faktiskt ett av de viktigaste skälen till att jag är med i Piratpartiet, ja förutom en länge känd upprördhet över den rådande upphovsrättsregimen, då.