2008-08-25

Fri med FRA, ett oxymoron

Carl Bildt, en man som jag länge respekterat och tyckt om, var en av dem som fick mig att bli moderat. Jag fick intrycket att här var en man som skilde sig från det gäng som gav upphov till politikerföraktet. En man med höga ideal och bra integritet. Denna beundran har tyvärr fått sig en allvarlig knäck på senare tid. Nu är han en av dem som fått mig att byta parti.

Jag reagerar inte så hårt på det faktum att Carl Bildt anser att FRA måste få tillgång till att spana i kabel. Jag kan ha viss förståelse för att han, med den roll han har och med all skit han ser i världen, vill verka för att svenska folket har en underrättelsetjänst som är värd namnet. Vetskapen om att de signaler som tidigare gick i luften nu i allt större omfattning går i kabel gör att han drar slutsatsen att kabelspaning är nödvändig. Han reflekterade nog inte speciellt mycket på aspekter som handlar om individens integritet kontra överstatlighet. Inte före stormen i alla fall.

Det jag reagerar på är att Carl Bildt, som jag är helt övertygad om besitter ett stort mått intelligens, nu framhärdar sitt stöd för den nya lagen med blogginlägg titulerade "Fri med FRA". Bildt är en beläst person. Jag tvivlar inte på att han läst både Kant och George Orwell samt diverse andra verk som belyser hur viktigt det är med rättsstatens grundprinciper. Gösta Bohman, som under en tid var svärfar till Bildt sa bl.a.

Vet ni om att USA idag har möjlighet - och det kommer alltså andra länder att ha i morgon - att med hjälp av datorer bevaka all telefoni, all telegraf- och datakommunikations trafik över Atlanten. Datorerna är programmerade så att de fortlöpande kan leta igenom det ofantliga informationsmaterialet och söka fram vissa slags samtal och vissa slags informationer, som redan registrerats med datans ofelbara effektivitet.

Visst kan sådan verksamhet vara legitim. Man kan spåra utländsk underrättelseverksamhet, förhindra sabotage eller komma åt narkotikalangare eller andra som försöker kasta grus i ett allt känsligare samhällsmaskineri. Men den kan också missbrukas. Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre.

(Tal vid Moderata ungdomsförbundets stämma, Rättvik, 22 november 1975. Publicerad i Bohman, Gösta. "Tankar och tal. Anföranden och essayer i urval 1975-1979" utgiven av Moderata samlingspartiet 1979)
Ovanstående var en del av ett blogginlägg av MinaModerataKarameller.

Notera speciellt frasen "blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle".

Hur kan då Carl Bildt, som bevisligen är en kompetenta människa, sålla sig till idioterna som hävdar att ökad kontroll av civil kommunikation ger ökad frihet? Hur kan han göra det så till den milda grad att han sätter titeln "Fri med FRA" på sin blogg? För mig är det en gåta. Är makten verkligen så förblindande?

(DN)(Sydsvenskan)

1 kommentar:

david brave sa...

ja det är konstigt.. på alla sätt.