2008-08-08

Misstro föder misstro. Bryt spiralen Reinfeldt

Anslagen för militären har skurits ned kraftigt under senare år. Man hävdar att hotbilden har minskat kraftigt sedan kalla krigets dagar. Tydligen har man lyckats övertyga svenska folket om att så är fallet för det hörs inte speciellt mycket protester.

Nu försöker man övertyga samma folk att det föreligger så stora hot mot landet att det är nödvändigt att kanalisera all internettrafik som passerar gränsen via FRA för analys. Man kallar det för signalspaning och hävdar att det är till för att avvärja hot av helt annan art än tidigare. Huvudargumenten hittils har handlat om terrorism.

Själv anser jag att jakten på terrorister har hamnat över den nivå där jakten i sig är självförsörjande. D.v.s. genom att misshandla, misstänkliggöra och förtrycka människor tillräckligt mycket så föder man terrorister. Folk blir helt enkelt heligt förbannade. Det kan börja som ett litet missnöje. Detta missnöje bemöts med översitterifasoner. Sen blir det demonstrationer. Demonstrationerna ignorerars eller viftas bort till en början. De blir då mer intensiva och till slut slås de ned.

Våldsspiralen ökar...

Det FRA gör genom att filtrera all vår internettrafik (ja, jag skriver all eftersom man aldrig vet om ett paket går via en utlänsk server även om man skickar från ett ställe i Sverige till ett annat), är att misstro alla internetanvändare. Misstro föder naturligtvis misstro vilket torde bevisas av den storm som nu blåser i bloggosfären. En storm som förhoppningsvis bara har börjat. Misstron får till följd att vanliga människor börjar skydda sin integritet på olika sätt. Man kanske slutar skicka email därför att det är obehagligt. Man kanske börjar kryptera dem?

FRA hävdar att de med tiden blivit väldigt duktiga på att hantera krypterad information. Om jag försöker skydda min integritet i de meddelanden jag skickar så kommer troligen FRA att göra sitt yttersta för att kontrollera mig. Vad är det jag håller hemligt månne? Har jag inte rent mjöl i påsen kanske?

Misstroendespiralen ökar...

Fredrik Reinfeldt vill inte riva upp lagen. Det skulle ge oss ett oreglerat tillstånd säger han. Men han menar samma sak som Tolgfors gjorde tidigare. Reinfeldt vill att samverkanspunkterna ska byggas oavsett vilka förändringar som sker. Det är när de byggs och kopplas in som katastrofen är ett faktum. Vad som sen står i lagen spelar faktiskt mindre roll. En enda myndighet har nu tillgång till hela svenska folkets privatliv. Det är en oehörd sanning i ett demokratisk land. Låt oss hoppas att Reinfeldt förstår det innan det är för sent. Han är definivt inte där än.

Inga kommentarer: