2008-08-07

Oseriös Tolgfors

Sten Tolgfors skriver om Oseriös FRA-kritik i expressen idag. Han gör bland annat följande uttalande:
FRA-lagen handlar inte om elektronisk övervakning.
Så nu vet vi det...

I den nya FRA-lagen, 6 kap, 19a §, står det:
För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2007:000) om signalspaning i försvarsunderättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter.
All elektronisk kommunikation som passerar gränsen skickas m.a.o. till FRA för analys. För min del, som använder bredbandsbolaget, så handlar det om 100% av min internet och telefontrafik. Tolgfors kan få kalla det vad han vill. För mig och de flesta andra så handlar om det massavlyssning och elektronisk övervakning så att det skriker om det!

Ingvar Åkesson har inget emot förändringar i lagen. Hur skulle det vara med följande lagtext:

Ingen svensk myndighet har rätt att, utan föregående domslut, analysera kommunikation som kan innehålla information av privat natur. Skulle sådan analys ske, måste den eller de individer eller organisationer som blivit utsatta meddelas om detta inom fem dagar.

Om vi hade en sådan lag, då skulle samverkanspunkterna inte behövas. Faktum är att FRA's existens, i alla fall som den ser ut nu, skulle vara oberättigad. Helt OK för min del. Ta alla pengar som blir över och bygg snabbtåg i stället. Det skulle tjäna folket och makten utgår från oss, eller hur?

Inga kommentarer: