2007-10-04

Religionsfrihet, under vilka premisser?

Min inställning är att religionen på många sätt varit behjälplig att bygga upp vår moderna civilisation genom att bland annat möjliggöra diskussioner om det abstrakta och saker vi inte förstår. Vi är benägna att tro på vissa förhållanden även om de inte är vetenskapligt bevisade.

Moderata religionsutövare ger vetenskapen fritt spelrum vilket gör att deras syn på religionen moderninseras. Vetenskapliga rön tar över trosföreställningar. Fundamentalisterna vägrar göra detta vilket får deras synsätt att te sig mer och mer obegripligt ju mer tiden går och ju mer vi lär oss om vårt förflutna.

Det pratas idag om religionsfrihet. Jag tror att det blir svårt att vidmakthålla den i vårat samhälle. I en artikel i Svenska Dagbladet idag varnar europarådet för kreationism. I artikeln kan man bl.a. läsa:
"Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner."
Jag håller helt med och tror att alla som inte är fundamentalister gör det också. I artikeln hittar man också följande citat från rapporten:
"Om vi inte är på vår vakt, kommer kreationismen att bli ett hot mot de mänskliga rättigheterna."
och det är väl där den springande punkten är? Det gäller inte bara kreationismen. Det gäller en hel del andra religiösa yttringar också.

Om nu det stora flertalet Europeer delar Europarådets farhågor, var står vi då i termer om religionsfrihet? Jag tror att vi väldigt snart har nått punkten där man säger följande:

Du är fri att utöva din religion under förutsättning att du inte:

  • bryter mot gällande lagar

  • kränker några mänskliga rättigheter

  • försöker indoktrinera andra (inklusive dina barn) med sånt som strider mot vetenskapliga rön
De två första är ju ganska självklara. Jag tycker mig se att opinionen börjar verka mer och mer för den trejde. Om jag har rätt, kan man fortfarande prata om religionsfrihet då? Det uttrymme inom vilket man kan utöva denna rätt blir ju tämligen begränsat. Vad blir kvar till nästkommande generation mer än de traditioner som vi ateister firar idag?

Länkar:
Europarådet varnar för kreationism (SvD)
Andra bloggar om: ,

7 kommentarer:

Birger Jarl sa...

Du har just visat att religionsfriheten inte behövs. Om man måste uppfylla de tre listade kraven så är den nämligen inte värd något, vilket borde vara en självklarhet. Religionsfrihet är bara ett fint ord för något som ger religiösa fördelar i samhället. En diskriminering av icketroende. Detta påfund bör avskaffas nu, omedelbart.
Vi ser i Sverige en växande religiositet, främst på grund av nyinflyttade muslimer. Ingen vågar riktigt säga det, men många tycker att deras värderingar är ett hot mot demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Varken kristendom eller islam går ihop med individens frihet, könens jämställdhet eller alla människors lika värde. Därför bör man (vi) aktivt ta avstånd ifrån detta dårskap som kallas religion. Allt det som logiskt tänkande människor byggt upp kan lätt raseras om vi inte öppnar ögonen. Debatten måste vara öppen, och då kommer de religiösa att obönhörligen förlora. Det är rädslan för öppen debatt och kritik mot religion som är den största faran. Att vi bara låtsas som om religionernas problem inte existerar gör dem bara värre. Om vi öppet kan ta avstånd från militärdiktaturer, varför kan vi inte på samma sätt ta avstånd från religion (som ju utövar samma diktatur på många håll)? Jo, för att vi är så otroligt rädda för att trampa dessa "stackars" människor på tårna. Men det är precis vad vi måste göra. Klampa dem på tårna så att de vaknar.

Anonym sa...

oh gode gud va tråkig blogg. Såg att du kommenterat Björns inlägg som irrelevant.. Snacka om att kasta spjut i radhus.

Thomas sa...

Birger: Det finns en sak som har med religionsfrihet att göra som är viktig.

De som idag är troende, de kommer att ha kvar sin tro även om de "trampas på tårna". De måste få en chans att leva sitt liv utan att utsättas för förföljelse. Därmed inte sagt att de ska förlänas några speciella rättigheter eller att de åtnjuter nån form av immunitet från att ifrågasättas.

Men de som lever med sin religion och anpassar utövandet enligt våra normer och inte utövar påtryckningar på andra, de bör vi lämna ifred tycker jag.

Jag tycker m.a.o. att du har rätt i att religionsfriheten inte behövs. Att få tro vad man vill faller under åsikts- och yttrandefriheten.

Flavian sa...

Njae, man kan faktiskt mena att de som inom vissa allmänt accepterade ramar utövar sin religion inte hotar andras möjligheter att leva utan religion.

Däremot anser jag att kristendomen passar bättre samman med en frihetlig samhällsordning än islam.

Islam är också enligt sina påstått heliga urkunder en politisk religion, vilket knappast gäller kristendomens urkunder.

Thomas sa...

För er som inte har en aning om vad "anonym" refererar till. Här är Björns inlägg.

Tilläggas kan att SvD plockat bort inlägget från ursprungsartikeln.

Thomas sa...

Nu blev det ännu mer förvillande eftersom Björn valt att plocka bort min kommentar (fegis...).

Historien är som följer:
Björn taggar sitt inlägg så att den kommer upp under bloggarna som visas i artikeln "Europarådet varnar för kreationism". Det är inte första gången Björn gör så här varför jag väljer att skriva en kommentar där vänligt ber honom att sluta göra så eftersom det förstör för andra som bloggare. Jag förklarar att om alla gjorde så, då får vi 100 blogglänkar på varje artikel och bara 5% av dem blir relevanta.

Anna sa...

"Jag tycker m.a.o. att du har rätt i att religionsfriheten inte behövs. Att få tro vad man vill faller under åsikts- och yttrandefriheten."

Jag håller helt med. I debatten har tyvärr ordet "religionsfrihet" fungerat som ett rött skynke, där ifrågasättandet av begreppet fått var och varannan att tända till och ropa "förtryck".

Trots att vi lever i ett sekulariserat samhälle, och trots att vår befolkning får betraktas som ett av världens minst religiösa, blir det snabbt tydligt hur vansinnigt känsligt religion trots allt är.