2007-10-06

Är jorden platt?

Nu går Anders Björnsson till attack mot Morgan Johansson och Christer Sturmarks inlägg om kreationism. Han anklagar Sturmark för att "paniskt försöka inbilla oss" att kreationismen utgör ett hot och hävdar att han vill avskaffa religionsfriheten. Var i ursrpungsartikeln står det?

Johansson och Sturmark tar ställning till att kreationismen inte bör undervisas i våra skolor. Det är utifrån det perspektivet som de säger "Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner.". Det är enda omnämningen av religionsfriheten i hela artikeln.

Vad är det Anders Björnsson vill åstakomma (förutom publicitet för den kommande debatten då, som han nogsamt nämner i slutet på artikeln)? Vill han på fullt allvar att kreationismen ska få utrymme i läroböckerna? Kanske ska vi lära ut att jorden är platt också?

Länkar:
Sturmark intoleransens apostel (SvD)
Europarådet varnar för kreationism (SvD)
Andra bloggar om: , ,

8 kommentarer:

Jonte sa...

Det där med religionsfriheten handlar väl om det här: http://expressen.se/1.683581

Resten av utfallen förefaller mig ogrundade.

Thomas sa...

jonte: Jättebra länk. Tack.

Anonym sa...

Nja, jag tror inte att Björnsson vill att kreationism ska röra sig fritt i skolor som vilket ämne som helst. Eftersom han i egenskap som medlem i SHF eftersträvar intellektuell hederlighet (och kreationism saknar detta) skulle detta aldrig kunna vara en realistisk ståndpunkt. Nej, jag uppfattar det som att han anser att intellektuellt hederliga människor inte skall behöva bli omyndigförklarade av agitatorer som t.ex. Sturmark.

En god och framför allt, förnuftig inställning inför människors likheter och olikheter.

Thomas sa...

Anonym: Johansson/Sturmark angriper just det faktum att det lärs ut i skolorna. Läs deras artikel. Det finns inte ett uns av omyndigförklarande i den. Tvärtom.

Björnssons artikel däremot, är pinsamt vinklad. Den framställer Johansson/Sturmark som några som vill åt åsiktsfriheten. Det är precis tvärtom.

Björnsson slår ett slag för att våra barn ska indoktrineras in i religösa vanföreställningar från unga år så att deras möjlighet att ta ställning själva inskränks maximalt. Snacka om omyndigförklarande. Inte av barnen då (de är förvisso omyndiga) utan av den samlade vetenskapen och hela utbildningssytemet.

En förnuftig inställning innebär att man inte lär ut religiösa vanföreställningar som om de vore en del av naturvetenskapen. Religionskunskapen får gärna omnämna dessa sagor, men då ska det ske objektivt, ur historiskt perspektiv och som en jämförelse mellan olika religioner.

Johansson/Sturmark skriver: "Religionsfriheten ger inte religiösa förkunnare rätt att trampa in på vetenskapens domäner"

I rätt kontext (d.v.s. resten av deras artikel) betyder det "Religösa förkunnare ska inte tillåtas förkunna i våra skolor".

JemyM sa...

Inte ens religionskunskapen lär ut osanningar Thomas, den är väldigt objektiv i sin granskning av de fem världsreligionerna. Intelligent Design är en faktisk "vetenskap" som bygger på en äldre Biologi, dock är innehållet föråldrat och de hål man tar upp är idag tilltäppta. Agendan dömdes ut som bedrägeri i domstol och försökte på politisk väg ta sig in i skolans curricilum, men så fungerar inte skolverkets urval om vad som skall läras ut eller inte.

Thomas sa...

JemyM: Vi säger samma sak. Religionskunskapen visar objektivt och agnostiskt hur olika religioner ser ut och vad de betytt historiskt. Helt OK. Det är på så sätt vi ska lära oss om religioner.

Helt OK att skolverket agerar som de gör. Det problem som Johansson/Sturmark tar upp handlar just om olika sätt att kringgå skolverket, t.ex. genom religiösa skolor. Deras utbredning i Europa är ett problem.

Jag har ingenting till övers för religiösa skolor. Varför behövs de? Vad har de för syfte annat än att förhindra att barnen får en objektiv syn och kan göra egna val vad gäller religion?

Anonym sa...

Jag antar att religiösa friskolor behövs för att komplettera i ett mångkulturellt samhälle, att grundlöst spekulera i att skolor av religiös art inte har förmågan att undervisa barn utifrån en bred kunskap är ett arrogant och farligt subjektivt. Särskilt när skolverket bedömer en religiös friskola som ett fullgott utbildningsalternativ.

Thomas sa...

Anonym: Skolverket säger: "Om en konfessionell skola kan förena den vetenskapliga teorin om evolutionen med den egna tron uppstår inget problem i dessa sammanhang. Problem uppstår däremot om skolan skulle anse att dessa inte går att förena. En skola, som vill följa bestämmelserna och behålla sitt tillstånd och sin offentliga finansiering, måste i sin undervisning hålla sig till den vetenskapliga grunden".

Förklara nu för mig hur du förenar kreationism med den vetenskapliga teorin om evolutionen. Förklara gärna också hur en religiös skola bidrar till kulturen. Varför räcker det inte att vi objektivt lär oss om olika religioner?

På vilket sätt är det "farligt subjektivt" att kräva att våra barn får en bred religionsagnostisk kunskapsbas så att de själva kan ta ställning till om de vill ha en tro och i så fall vilken tro?

De konfessionella skolorna har bara ett enda syfte. Att tidigt indoktrinera barnen och få in dem i den "rätta läran". Att kritisera detta är inte subjektivt alls. Det är precis raka motsatsen. Religionsfrihet betyder bl.a. att man ska ha rätt att välja själv.