2007-10-06

Motsägelsefullt om Stockholmarnas tyckande

I DN kan man idag läsa att endast 27% av Stockholmarna (i länet då, inte kommunen) vill ha gratis kollektivtrafik. Samtidigt har DN en webfråga där man kl 11:50 kunde konstatera att av de 2610 som då röstat, så var 64% för gratis kollektivtrafik. Vad bror den avvikelsen på? Varför har DN's nätupplaga en sån rungande majoritet för gratis kollektivtrafik?

Kan det möjligen vara så att det beror på formuleringen? I enkäten som gick ut fanns nämligen det lilla tillägget "och betalas av skattebetalarna". I så fall är det ju otroligt skrämmande. Det betyder nämligen att en väldigt stor del av länets invånare är så korkade att de tror att antingen SL, landstinget eller kommunerna har en egen sedelpress. Eller tror man att pengarna växer på träd?

Länkar:
Majoritet vill inte ha gratis kollektivresor
Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: