2007-10-02

Populistiskt och obetänksamt

Slopa barnbidraget för höginkomsttagare tycker Stureplanscentern. De väljer att bortse ifrån två saker.

Lite bakgrund.
Antag att alla betalade en tredjedel i inkomstskatt. En inkomsttagare som tjänar 600.000 per år skulle då betala in 200.000. En inkomsttagare som tjänar 300.000 skulle betala 100.000 kr. Tjänar du dubbelt så mycket så betalar du dubbelt så mycket i skatt. De pengar som sedan används för konsumtion av olika slag är nästan alltid belagt med moms. Även där betalar den som tjänar dubbelt alltså dubbelt så mycket i skatt. Plattskatt ger alltså upphov till en rejäl utjämning!

Nu stannar vi ju inte där. Vi har s.k. progressiv skatt, d.v.s. höginkomsttagaren betalar mer per hundralapp än låginkomsttagaren vilket gör att om du tjänar 600.000 så betalar du både värnskatt och en ganska rejäl statlig inkomstskatt. Om du tjänar 300.000 betalar du 76188 i inomstskatt. Tjänar du 600.000 betalar du 226056, alltså inte dubbelt så mycket utan tre gånger så mycket (källa Skatteverket: Månadslön Tabell 30.

Betänk nu att skatterna är till för att finansiera de resurser som medborgarna utnyttjar i samhället. Höginkomsttagarna utnyttjar inte dessa resurser mer än låginkomsttagarna. Men de betalar in tre gånger så mycket. Detta faktum tycks ha gått Stureplancentern förbi. Varför belägga höginkomsttagarne ytterligare?

Den andra punkten som jag anser att de missat är att bidrag i sig är fel så länge de inte är framtvingade av social misär. Så länge det finns inkomster bör man i stället sänka skatten. Det finns ett antal olika sätt att göra det på. Ett sätt som används i många länder är att familjeförsörjare får göra avdrag för personer som är beroende av inkomsten. Ett annat sätt är att sänka momsen.

Länkar:
Inget barnbidrag till högavlönade (SvD)
Andra bloggar om: , ,

1 kommentar:

Guderian sa...

"Varför belägga höginkomsttagarne ytterligare?"

för att som liberal handlar medborgerlig tryghet just om att den som har kommit på sned ska få en chans till att komma tillbaka, och jag tror att som höginkomsttagare har man få eller inga behov av detta,, bidrag är en nödlösning och inte något man skall få "bara för att".

ett bidragberoende samhälle är ett samhälle med okreativa och människor som är inrättade i ledet.