2007-08-31

Pensionärer tänker inte som vi andra

Pensionärer går miste om en massa pengar som de uppenbarligen har rätt till då de inte söker bostadstillägg. Artikeln förutsätter att det beror på okunskap. Det tror inte jag.

Jag tror att pensionärerna utgör den sista bastionen för människor i det här landet som är solidariska och har en hög moral. De har inget intresse för att söka bidrag som de inte absolut måste ha. Följdaktligen söker de heller inte reda på vilka regler som gäller för sådana bidrag.

Med andra ord, dagens pensionärer suger inte ur staten så mycket de kan. De var med och formade bidragssystemen och de vet att de är till för att hjälpa människor som har det svårt. Det var aldrig meningen att alla som "har rätt till" ett bidrag också nödvändigtvis ska söka det bidraget. Meningen var att de som verkligen behöver hjälp ska kunna få den hjälpen. Det är en milsvid skillnad.

Det är fantastiskt att det fortfarande finns människor som inte bryr sig om bidragssystemen förrän de är i verkligt behov av dem. Människor som anser sig kunna klara sig själva på det de tjänat in även om det är knapert ibland. Staten borde belöna dem och deras synsätt i stället för att hela tiden minska vad de har i plånboken. Det finns få saker som är värdefullare för statskassan än riktig solidaritet. Om den var lite mer utbredd skulle vi inte ha några som helst problem att sänka skatterna och samtidigt fortsätta finansiera de bidragssystem som vi har idag.

Personligen tror jag att de flesta pensionärer nog hellre ser en minskad skattebörda än att gå med mössan i handen och söka bidrag. Många ser säkert ett bidragsberoende som ett misslyckande. I alla fall så länge man har hälsan i behåll. Jag gör det definitivt.

Inga kommentarer: