2008-07-28

Och käringen kan flyga till månen?

Tolgfors fortsätter att framhärda FRA-lagens fördelar. Tyvärr lider han svårt av övertro på FRA's filter. Han skriver:

FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler.

vilket naturligtvis är rent struntprat. Det finns inga tekniska variabler som kan användas för att avgöra om ett SMS, ett email, eller IP-paket som härrör från telefonsamtal, i sin tur innehåller information som på ett eller annat sätt påverkar rikets säkerhet.

Om ni berättade att käringen kunde flyga till månen på ett kvastskaft så skulle jag inte tro på det heller, även om ni valde att hemlighålla vilken fin teknik själva borsten var gjord med.

Försök komma ner på jorden Tolgfors och för ett resonemang som åtminstone ligger innanför vad som är rimligt att göra. "Tekniska variabler" ?! Du har inte en susning om vad du pratar om och det blir pinsamt tydligt.

2008-07-26

Att ljuga med statistik

Så mycket har trafiken minskat är rubriken till en grafisk bild som visar att Stockholms innerstad nu har 20% lägre trafik jämfört med hur det var 2005 innan trängselskatten infördes.

Det som är oehört förvånande är att det inte står ett ord om att den största minskningen troligen beror på söderledstunneln. All som förut var tvingade att köra rätt igenom stan för att komma från norr till söder eller vice versa, har nu ett mycket bättre, bekvämare och oftast snabbare alternativ.

Politikerna laddar nu för den höjning av trängselskatten som alla med lite vett i skallen visste skulle komma ganska snart. Det lär inte bli den första i ordningen heller.

Jag är för höjda kostnader för att man skitar ner men det ska drabba alla i direkt relation till hur mycket man släpper ut. Det spelar ingen roll VAR jag kör bil. Det som betyder något är ATT jag kör och hur mycket. Trängesskatten är därför principiellt fel. Den drevs igenom på ett sätt som ur demokratiskt perspektiv var fullständigt åt helsike. Nu försöker man slå i alla att skatten har stor effekt genom att ljuga med statistiken.

Hör ni, SvD, skärp er! Försök framföra saklig information och ta inte bort valda delar av sanningen!

2008-07-23

Livsviktig integritet

I SvD och DN idag kan man läsa att FRA faktiskt har varit till nytta. FRA chefen vill tydligen lätta lite på sekretessen för att vi dumma och oförstående medborgare ska förstå att FRA behövs. Vad kostar FRA oss skattebetalare? Allt annat vore ju tecken på ett otroligt slöseri med skattepengar! Ingvar Åkesson gör återigen det fatala misstaget att idiotförklara alla kritiker. Han fortsätter envist att själv inte ta in vad kritiken egentligen handlar om.

Jag är tämligen övertygad om att Svenska Polisen räddat betydligt fler liv än FRA. Det betyder inte att jag är villig att ge dem rätt att scanna all min privata kommunikation. För det ska det fortfarande föreligga en brottsmisstanke vederlagt av domstol och jag ska få reda på att sådan scanning har utförts.

Det är nog också rimligt att anta att om Försäkringskassan och AMS fick scanna privat kommunikation så kunde de säkert avslöja mycket mer fusk än idag. För att inte tala om Skatteverket! Tänk så mycket pengar staten kunde dra in. Sedan kunde dessa pengar användas till sjukvård, ökad trafiksäkerhet och mera brottsbekämpning. Tänk så många liv vi skulle spara.

Nej Ingvar Åkesson. Du får nog referera till betydligt mer näraliggande och allvarliga kriser om du vill få oss att överhuvudtaget överväga att överge våran personliga integritet. Varken du eller någon annan har i mina privata email och SMS att göra!

2008-07-22

Tekniskt omöjligt

Förespråkarna för den nya FRA lagen bedyrar att vanlig privat kommunikation inte kommer att läsas. Filter kommer med stor precision att välja ut den information som är relevant. Ingen människa kommer i kontakt med t.ex. dina privata emails eller SMS.

Jag tror att det är där skon klämmer. Förespråkarna har en övertro på vad tekniken kan åstakomma. Här är några exempel:

Påstående: Man kan, genom att titta på paketens IP adresser för avsändare och mottagare, avgöra vilken person som skickade informationen och vem som ska ta emot den. Detta kan användas för att filtrera bort inhemsk information.

Verklighet: Information som skickas från en person till en annan, skickas mycket sällan direkt. En person skickar någon form av text (email, sms, chat, etc.). Detta email lagras på en server. Denna server står med stor sannolikhet i utlandet (gmail, hotmail, yahoo, msn). Andra personer koppar vid något tillfälle (just nu, i morgon, nästa vecka) upp sig mot sagda server och läser informationen.

FRA kan allstå inte, genom att titta på paketen, avgöra dess slutliga destination. Paketen passerar eventuellt rikets gräns flera gånger och vid olika tillfällen.


Påstående: Man kan, genom att titta på paketens email adresser, avgöra om sändare och mottagare är i Sverige.

Verklighet: Det man tekniskt har möjlighet att göra är att avgöra om mailet skickades från Sverige eller om det lästes i Sverige. Det är två saker som omöjliggör en effektiv filtrering:

1. Mailet läses inte samtidigt som det skickas.
2. Mailet kan läsas flera gånger från olika platser av olika personer.

Man vet att vid sändningstillfället är att mailet passerar rikets gräns och lagras på en utlänsk server. Ett sånt mail kan alltså inte filteras bort.

Om mailet läses i Sverige så passerar det rikets gräns. Det enda sättet att filtera bort det är att lagra alla mail som skickas ut och sedan jämföra med det mail som kommer in igen. Hur länge ska sådana mail lagras för detta syfte? Vill man inte scanna det utgående mailet baserat på andra kriterier innan den tiden har gått?

Påstående: Man kan sätta samman sofistikerade sökparametrar som med stor precision hittar relevanta texter.

Verklighet: Det här är ren lögn. Tyvärr är FRA förespråkarna oftast inte tillräckligt datakunniga för att genomskåda lögnen och FRA gömmer sig bakom det faktum att de magiska sökbegrepp det handlar om är hemliga. Jag har en del erfarenhet av att konstruera sökbegrepp och jag skakar bara på huvudet åt det här. Ett sökbegrepp kan vara intelligent utformat men processen att applicera det är i sig väldigt trubbig.

Sökning i ett stort informationsflöde är alltid en avvägning. Antingen hittar man ett stort antal falska träffar eller också missar man en stor del relevant information. Det är här obehaget sätter in på allvar. För att sökningen ska ge ett någorlunda relevant resultat så måste man tillåta ett stort antal falska träffar.

Jag tror gott om de flesta. Jag tror därför att förespråkarna för den nya lagen faktiskt lever i villfarelsen att deras påståenden är korrekta och att man faktiskt kommer att vara kapabel till den otroligt fantastiska filtrering som FRA påstår att de har till sitt förfogande.

Tro mig. FRA's filter är inte speciellt fantasiska. De åstakommer inte några under. De kan ingenting om tystnadsplikt, ironi, sarkasm eller känslor. Ej heller vet de om du, i dina texter, refererar till andras åsikter eller om åsikterna som du skriver om är dina egna. Du kanske framhåller ett resonemang i syfte att kritisera det?

Att automatiskt applicerade filter begränsar vilken del av vår privata kommunikation som läses av andra människor borde ovidkommande rent juridiskt. FRA lagen måste ses i perspektivet att anställda på FRA får fri insyn i våran privata kommunikation. Det är faktiskt det det handlar om.

Borgerligt nej till FRA-lagen kräver att brottsmisstanke ska föreligga innan avlyssning får ske. Tänk, det trodde jag var lagstiftat redan.

SvD
DN
Expressen

2008-07-20

Blå dunster

Ingar Åkesson vill få oss att tro att FRA tryggar Sveriges självsändighet. Han försöker invagga oss i tron att FRA visst kan undvika inrikes trafik och skriver bland annat:
"sökbegreppen utformas med hög precision med inriktning på utländska mål och därför inte träffar inrikes trafik"
Jag vill hävda att det är kvalificerat skitsnack. FRA kan inte definiera sådana sökbegrepp eftersom informationen som talar om vad som är inrikes och inte, saknas. Det vet FRA chefen. Han tror sig också veta att ingen kan utmana honom i den här frågan eftersom sökbegreppen i sig är hemliga.

Jag vill berätta för dig Ingvar Åkesson, att det inte spelar någon roll att dina sökbegrepp inte kan synas i sömmarna. Vi vet redan att FRA inte kan konstruera sökbegrepp som med stor precision träffar ett mål som faktiskt inte går att definiera.

Du, dina gelikar, och de makthavare som ni lyckats övertyga om massavlyssningens förträfflighet, måste ta ett steg tillbaka och själva försöka förstå vad ni håller på med. Sluta slå blå dunster i ögonen på medborgarna i Sverige. Sluta hävda att ni försöker skydda dem och att de ska känna sig trygga. Försök få lite verklighet i era skallar och inse att ni utgör det största hotet mot våran demokrati.

Lyssna på dig själv. Du skriver att begreppet brottsmisstanke är irrelevant och att ni måste agera innan brott begås. Vad är det du säger egentligen? Jag måste tolka det som: "Eftersom vi inte vet vem som är kriminell så vi måste behandla alla som kriminella för säkerhets skull".

Det känns verkligen tryggt. Jag kan kontra med att eftersom vi som massavlyssnas oftast inte vet vem som jobbar på FRA eller hos deras uppdragsgivare så måste vi utgå ifrån att alla där vill oss ont.

Det kanske kan ge dig lite perspektiv på debatten?

2008-07-17

Pest eller Kolera?

PJ Anders Linder skrev en artikel på SvD Opinion igår att
FRA-lagen är ett elände. Men det är fortfarande bättre med borgerlig regering än vänsterstyre.
Jag har röstat borgeligt i hela mitt liv men jag är inte villig att hålla med. Åtminstone inte så länge den enda "borgerliga" regering som står till buds är den som nu röstat igenom FRA-lagen. Jag vill se ett borgerligt alternativ som faktiskt står för borgerliga värderingar.
Bakgrunden till PJ Anders Linders tillägg är en artikel av Johan Norberg i Expressen. Han skriver bl.a. följande:
Förr lyssnade Försvarets Radioanstalt i etern, nu ska den också lyssna i tråd. Nej visst, ingen större förändring – förutsatt att du även tidigare sände veckoplaneringen, inköpen, affärshemligheterna och kärleksbreven via radio över Östersjön.
Det alliansen nu drivit igenom är ett gigantiskt steg in i ett övervakningssamhälle. Plötsligt har staten insyn i mina personliga angelägenheter. FRA kan läsa all min e-post. De kan läsa vad jag skriver via MSN och Yahoo till mina vänner och de kan avlyssna telefonsamtal (mycket telefontrafik går idag som paket på internet). Allt sker utan min vetskap. Fastnar jag i nätet så får jag (i bästa fall) aldrig reda på det.

Alliansens partitoppar hävdar att det egentligen inte är någon skillnad. Lagen är till för att reglera och att hjälpa oss bibehålla integriteten. Verkligeheten är tyvärr en helt annan. FRA kommer nu att kräva att alla nätoperatörer levererar all trafik till deras nya dyra superdator. De anställer över 200 personer för att ta hand om den massavslyssning som blir följden av den nya lagen. Storebror växer fram i rasande fart.

Jag känner panik. Jag vill absolut inte leva i ett samhälle som är uppbyggt på det sättet så jag är ledsen Anders, men med nuvarande partier kommer jag inte att rösta borgerligt i nästa val. Min övertygelse om ett fritt samhälle väger mycket tyngre än de skillnader jag upplever mellan vänstern och alliansen idag. Att samtliga partiledare agerar nedlåtande och försöker släta över vad de egentligen håller på med gör inte saken bättre. De har förbrukat sitt förtroende fullständigt och oåterkallerligt vad mig anbelangar.

2008-07-06

Tolgfors, är du också lurad?

Sten Tolgfors, du sållar dig nu till gänget som tror att den debatt som blossat upp beror på att vi inte förstår. Enligt SvD så har du nu uttalat följande:

Det är inte så att man går igenom och läser alla mejl, utan FRA har sökbegrepp som plockar ut exakt rätt mejl.

Du lever alltså i villfarelsen att debatten beror på att vi tror att det sitter människor på FRA och läser våra mail. Snälla Sten Tolgfors, har du också sjunkit ner till en nivå där du tror att hela svenska folket är idioter? Du behöver inte förklara det där. Det vet vi redan. Vad vi försöker banka in i er politikers just nu ganska tjockt bepansrade skallar ligger på nästa plan. Om du vill ha "nyanser och resonemang" så är det bäst att du höjer nivån. Inte ett steg utan kanske tio.

För att applicera "sökbegrepp" på ett material så måste materialet i fråga läsas. Att det inte är en eller flera människor som läser, det är tämligen självklart när man betänker de volymer det rör sig om. Vi vet alla att det är datorer som läser all internettrafik som passerar rikets gräns. Det är det vi reagerar på. Sluta att försöka släta över genom att faderligt betrakta oss som mindre vetande. Vi förtjänar det inte och vi blir bara mer och mer förbannade!

Själva framstår ni partitoppar antingen som intelligenta människor som medvetet ljuger och slätar över, eller som fullständigt okunniga politiker som blivit grundlurade.

2008-07-04

Som av en händelse

"Hur kunde det bli så här" var det en FRA-chef som frågade sig. Tja, kanske man blir lite extra sur därför att det är tyst, tyst och sen tyst. Men mitt i mellan alla skolavslutningar, med pågående fotbolls-EM och midsommar för dörren, DÅ får allmänheten den information de borde fått ett bra tag tidigare.

Om jag ville köra över Svenska folket och sedan kunna säga att det gjordes helt öppet i sann demokratisk ordning, ja då skulle jag nog tycka att det valda tillfället var optimalt.

Slutdiskuterat

"Nu är det slutdiskuterat!" skrev en av mina chefer i ett email till mig och några kollegor på en av mina tidigare anställningar. Han skrev så därför att vi var ganska många som opponerade oss mot ett beslut som han drivit igenom, i huvudsak därför att han inte förstod vad konsekvenserna av beslutet skulle bli. Vi förstod och försökte förklara men det nonchalerades tyvärr.

Min chef visade många likheter med alliansens partiledare idag. Han hade ett hårt tryck på sig utifrån (USA), han hade ett antal kollegor som var precis lika okunniga som han och som hade förts bakom ljuset av människor som inte alls hade våran organisations intresse framför ögonen (jämför FRA och individens integritetsskydd).

I stället för att diskutera med oss som faktiskt utgjorde hans team, så valde han att slå näven i bordet och köra över oss. Resultatet blev förödande. Jag och ett antal kollegor slutade. Chefen slutade också vid ett senare tillfälle. Företaget har krympt till ett fragment av dess forna jag.

Nu gör Maud Olofsson samma sak som min chef. Det kommer att straffa sig. Man kan inte leda ett demokratiskt parti på det sättet. Antingen enar Maud sina styrkor (vilket innebär att HON måste ändra på sig) eller så går Centern en säker "mindre än 4%" död till mötes.

Nu vill Jan Björklund rannsaka sig själv. Han och hans kollegor har inte försvarat beslutet tillräckligt säger han. Han har inte heller förstått var problemet ligger. Det är inte så konstigt egentligen. Han är bara människa precis som de andra partiledarna. Det är tyvärr mänskligt att drabbas av syndrom som gör att man själv tror att man besitter de kunskaper som behövs medan undersåtarna är okunniga. Det drabbade min chef. Det har drabbat Fredrik Reinfeldt hårt och nu även Jan Björklund och Maud Olofsson. De kan inte få in i sina skallar att de är oförmögna att överblicka vad den nya lagen ger för möjligheter. Att de helt enkelt har blivit lurade.

Jag vill inte gå så långt som att kalla det storhetsvansinne eller maktfullkomlighet. Inte än. Sådana epitet sparar jag tills de kommer i klass med Göran Persson och det är en bit kvar. Men, de närmar sig med stormsteg nu.

Antingen är det det, eller så är trycket så hårt från Bush att de bara måste. Det vore intressant att veta hur den spelplanen ser ut just nu. Tyvärr är nog journalistkåren av idag inte kapabel att ta reda på det.

2008-07-02

Fredrik, visa lite respekt

Jag har alltid tyckt bra om Fredrik Reinfeldt. Bland annat därför att han inte verkade vara en politiker som betraktade sina väljare som en okunnig pöbel. Han satte högt värde i att ha direktkontakt med vanliga medborgare i Sverige. Spel för gallerierna? Tja, kanske. Men han lade trots allt ner ett stort arbete på att arbeta upp en image som en ledare som har respekt för de sina. Tyvärr bryter han ner alltihop i rasande fart just nu.

Jag hoppas att han snart ska inse att det kanske är hans kunskap som inte riktigt räcker till för att överblicka vad FRA-lagen faktiskt innebär. Själv är jag en ganska driven data-expert. Jag vet precis vad lagen ger för möjligheter och det skrämmer rent ut sagt skiten ur mig.

Visst är tonläget högt. Och visst är det svårt att diskutera. Säkert finns det massor med både okunskap och rädsla hos många. Men faktum kvarstår. Det finns ett mycket stort antal personer, med all säkerhet är mycket mer kunniga än Fredrik Reinfeldt, som ställer sig fullständigt oförstående till hur den här lagen kunde instiftas..

Själv är jag mycket förvånad över argumenten. Man säger att det bara handlar om signaler som passerar rikets gränser. Och ??!!

I stort sett all min kommunikation passerar rikets gränser vid något tillfälle. Den här bloggen t.ex. ligger på blogspot.com. 90% av mina mailkontakter har konton på utlänska servrar. Yahoo, MSN, Google, etc. ligger också på utlänska servrar. Så det argumentet biter liksom inte riktigt. Militärens filter kommer alltså att appliceras på 90% av min kommunikation med omvärlden.

Ett annat vanligt förekommande argument är att andra länder minsann spionerar ändå. Då är det är jättebra att vi också gör det och dessutom lagstiftar så att vi inte längre behöver anse att det är olagligt. Men vänta nu... Applicera samma resonemang på t.ex. våra lagar mot drogmissbruk eller andra saker som vi faktiskt värnar om på ett bra sätt. Att andra länder kränker människors integritet är ju knappast ett försvar för att vi ska stifta en lag som tillåter oss att göra det. Eller?

Borde inte Sverige stå för sådana saker som integritetsskydd? Individens rätt gentemot staten?

Sen kan ju någon gärna förklara för mig hur dylig avlyssning går ihop med vår strävan att Europas länder ska komma närmare varandra.

Fredrik Reinfeldt, handen på hjärtat. Vad tänker du på? Är det inte dags att ta skeden i vacker hand nu? Du har faktiskt en skyldighet gentemot dina väljare. En skyldighet att lyssna och inte döma ut det du hör som okunskap. Visa att du respekterar andras åsikter. Det är vi värda.

SvD, DN, Expressen