2008-07-28

Och käringen kan flyga till månen?

Tolgfors fortsätter att framhärda FRA-lagens fördelar. Tyvärr lider han svårt av övertro på FRA's filter. Han skriver:

FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler.

vilket naturligtvis är rent struntprat. Det finns inga tekniska variabler som kan användas för att avgöra om ett SMS, ett email, eller IP-paket som härrör från telefonsamtal, i sin tur innehåller information som på ett eller annat sätt påverkar rikets säkerhet.

Om ni berättade att käringen kunde flyga till månen på ett kvastskaft så skulle jag inte tro på det heller, även om ni valde att hemlighålla vilken fin teknik själva borsten var gjord med.

Försök komma ner på jorden Tolgfors och för ett resonemang som åtminstone ligger innanför vad som är rimligt att göra. "Tekniska variabler" ?! Du har inte en susning om vad du pratar om och det blir pinsamt tydligt.

Inga kommentarer: